Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.4.2009

Utländska turisters övernattningar minskade med 17 procent i februari

I februari 2009 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 340 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var rentav 17 procent mindre än i februari 2008. Också övernattningar av finländska turister minskade med 7 procent från ifjol. Det totala antalet övernattningar minskade med 10 procent från februari 2008. Totalt statistikfördes 1,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Övernattningarna minskade kraftigt i februari. Antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningarna minskade avsevärt från året innan ifråga om alla de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel. Britterna och ryssarna utgjorde de största grupperna av utländska turister i februari. Båda grupperna hade 51 000 övernattningsdygn. Britternas övernattningar minskade med en fjärdedel och ryssarnas med 15 procent. Tyskarna, fransmännen och svenskarna var följande i ordningen. Deras övernattningar minskade med 10-13 procent från året innan. Mest minskade övernattningarna bland turistgrupperna från Norge och Förenta staterna, 28-31 procent. Italienarnas och spanjorernas övernattningar minskade med en femtedel från februari 2008.

Förändring i övernattningar i februari 2009/2008, %
De tolv viktigaste länderna, andelen av övernattningar år 2008 inom parentes

Näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i den preliminära statistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Detta har medfört små förändringar i uppgifterna om antalet anläggningar i hotellstatistiken. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL 2008-sidor.

Källa: Statistikcentralens turiststatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Ritva Marin (09) 1734 2552, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 9.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2009/02/matk_2009_02_2009-04-09_tie_001_sv.html