Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.8.2009

Utländska turisters övernattningar minskade med 11 procent i juni

I juni 2009 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 468 000 dygn med övernattningar av utländska turister, vilket var 11 procent mindre än i juni 2008. De finländska turisternas övernattningar var fortsättningsvis på föregående års nivå med 1 550 000 dygn. Det totala antalet övernattningar minskade med 3 procent från året innan. Totalt statistikfördes 2 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna i juni 2009. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Övernattningarna i inkvarteringsanläggningar i Finland har minskat under hela innevarande år och riktningen var den samma då sommarsäsongen inleddes. I juni ökade bara de ryska turisternas övernattningar jämfört med året innan. De övernattade 69 000 gånger, vilket är 12 procent mer än året innan. Däremot bokfördes betydligt färre övernattningar i inkvarteringsanläggningarna än året innan när det gäller de andra länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel. Den största gruppen utländska turister var tyskarna med nästan 71 000 övernattningar, vilket dock var en minskning med 15 procent från året innan. För de svenska turisterna statistikfördes något under 57 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar, dvs. 12 procent färre än året innan. I juni minskade övernattningar av japaner och amerikaner mest, med omkring en fjärdedel från året innan. Också de estniska turisternas övernattningar minskade kraftigt. Deras övernattningar minskade med en femtedel jämfört med juni 2008.

Förändring i övernattningar i juni 2009/2008, %
De tolv viktigaste länderna, andelen av övernattningar år 2008 inom parentes

Näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i den preliminära statistiken fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Detta har medfört små förändringar i uppgifterna om antalet anläggningar i hotellstatistiken. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL 2008-sidor.

Källa: Statistikcentralens turiststatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Ritva Marin (09) 1734 2552, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 6.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2009/06/matk_2009_06_2009-08-06_tie_001_sv.html