Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 6.8.2010

Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä laski 11 prosenttia vuonna 2009

Maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutukset Suomessa ulottuivat majoitustoimintaan, jossa palveluiden kysyntä kääntyi viiden prosentin laskuun vuonna 2009, kuusi vuotta kestäneen kasvujakson jälkeen. Muutos huonompaan suuntaan alkoi näkyä jo vuoden 2008 jälkimmäisellä puoliskolla, mutta alkuvuoden hyvä kehitys piti koko vuoden tuloksen vielä kohtuullisena. Vuoden 2009 taantuman negatiiviset vaikutukset kohdistuivat voimakkaimmin ulkomailta Suomeen suuntautuvaan matkailuun, jonka seurauksena majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä laski edellisestä vuodesta 11 prosenttia. Kotimainen majoituspalveluiden kysyntä väheni maltilliset kaksi prosenttia, mikä pääasiassa johtui kotimaisen työmatkailun vähenemisestä. Vuonna 2009 Suomen majoitusliikkeissä kirjattujen yöpymisvuorokausien määrä jäi 18,6 miljoonaan, josta 13,7 miljoonaa oli kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä ja 4,9 miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä. Tiedot ovat Tilastokeskuksen Matkailutilasto 2010 -julkaisusta.

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2009/2008

Matkailu EU-maista väheni 12 prosenttia

Matkailu Suomeen väheni kaikista tärkeimmistä lähtömaista vuonna 2009. Myös Suomen matkailun veturina jo pitkään vaikuttaneiden venäläisten matkailu kääntyi viiden prosentin laskuun. Lähes kaikilla Suomen matkailun kannalta tärkeillä mailla majoituspalveluiden kysynnän leikkaukset olivat huomattavan suuria. Yhdysvaltalaisten, virolaisten, norjalaisten ja tanskalaisten yöpymisvuorokaudet romahtivat edellisestä vuodesta noin viidenneksen. Ruotsalaisten, brittien, japanilaisten ja espanjalaisten yöpymiset vähenivät 13-15 prosenttia. Saksalaisten, italialaisten, ranskalaisten ja hollantilaisten yöpymisvuorokaudet jäivät noin 10 prosenttia edellisvuotta pienemmiksi. EU-maista tulleiden matkailijoiden yöpymiset vähenivät yhteensä 12 prosenttia.

Hotelleissa yöpymisvuorokaudet vähenivät 6 prosenttia

Yöpymisvuorokaudet hotelleissa vähenivät edellisestä vuodesta kuusi prosenttia ja niiden määrä putosi 14,6 miljoonaan. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset hotelleissa vähenivät neljä prosenttia, 10,5 miljoonaan yöpymisvuorokauteen. Ulkomaisten matkailijoiden hotelliyöpymisten määrä jäi 4,1 miljoonaan eli 12 prosenttia edellisen vuoden tasoa pienemmäksi.

Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä ja hotelleissa vuonna 2008 ja niiden vuosimuutokset

  Yöpymisvuorokaudet majoitusliikkeissä
Yöpyneiden 10 tärkeintä asuinmaata Kaikki majoitus-
liikkeet
Vuosi-muutos, % 2009/2008 Hotellit Vuosi-muutos, % 2009/2008
Yhteensä - Total 18 567338 -4,6 14 637 347 -6,3
Suomi - Residents 13 677 332 -2,0 10 530 471 -3,8
Ulkomaat - Non-residents 4 890 006 -11,1 4 106 876 -12,2
Venäjä - Russia 979 526 -4,9 827 244 -8,4
Saksa - Germany 525 880 -9,3 431 286 -10,9
Ruotsi - Sweden 494 002 -13,6 365 015 -11,8
Britannia - United Kingdom 464 292 -15,2 402 384 -15,7
Ranska - France 212 887 -7,6 182 021 -9,9
Alankomaat - Netherlands 169 213 -7,1 131 780 -9,4
Viro - Estonia 167 816 -18,4 115 625 -20,8
Yhdysvallat - USA 166 893 -18,3 160 090 -18,5
Italia - Italy 151 658 -9,4 133 927 -8,3
Norja - Norway 149 279 -18,2 111 883 -17,7

Majoitustoiminnassa ankea vuosi

Majoituspalveluiden ulkomaisen kysynnän merkittävä väheneminen ja kotimaisen työmatkailun hiljentyminen pudottivat hotellihuoneiden käyttöastetta edellisvuodesta 4.1 prosenttiyksikköä, 49,2 prosenttiin vuonna 2009. Tähän päättyi käyttöasteen viisi vuotta jatkunut (2004-2008) kasvutrendi, jonka aikana käyttöaste nousi 47,1 prosentista 53,3 prosenttiin. Kysynnän lasku alensi hotellihuoneiden hintatasoa parilla prosentilla ja parilla eurolla, keskimäärin 86 euroon vuonna 2009. Helsingissä sekä käyttöasteen pudotus että hintojen lasku olivat keskimääräistä rajumpia. Hotellihuoneiden käyttöaste putosi 6,4 prosenttiyksikköä ja hotellihuoneiden hinnat keskimäärin lähes kahdeksan prosenttia. Majoituspalveluiden kysynnän supistuminen ja hintojen lasku leikkasivat alan liikevaihtoa lähes yhdeksän prosenttia vuonna 2009.

Majoitustoiminnan pahin aallonpohja saattaa kuitenkin olla jo ohi, sillä vuoden 2010 ennakkotietojen mukaan majoituspalveluiden kysynnän elpyminen on alkuvuoden aikana nostanut hotellihuoneiden käyttöastetta. Myös liikevaihdon kehityksessä on ollut havaittavissa käännettä parempaan suuntaan.

Suomen matkailutulot supistuivat 7 prosenttia

Matkailun kansainvälisen taantuman taloudelliset vaikutukset näkyivät myös Suomen matkailutulojen supistumisena. Vuonna 2009 ulkomaiset matkailijat käyttivät Suomessa tavaroiden ja palvelujen ostoihin yhteensä 2,0 miljardia, mikä oli seitsemän prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Matkailutulot Venäjältä supistuivat neljä prosenttia, mikä pudotti niiden määrän 628 miljoonaan euroon. Venäjän osuus kattoi edelleen vajaan kolmanneksen Suomen matkailutuloista. Venäjän lisäksi Suomi sai merkittäviä matkailutuloja Ruotsista (300 milj.), Saksasta (166 milj.) ja Britanniasta (114 milj.). Matkailutulot vähenivät näistä maista yhteensä noin kuusi prosenttia. Yhteensä Suomi menetti matkailutuloina noin 160 miljoonaa euroa vuonna 2009. Matkailutulojen osuus Suomen palvelujen kokonaisviennistä oli noin 11 prosenttia.

Taloustaantuma vähensi suomalaisten ulkomaan työmatkoja, mutta ei hillinnyt suomalaisten vapaa-ajanmatkailua. Ulkomaanmatkailun kasvu ja kaukokohteiden jatkuva suosio nostivat Suomen matkailukulutusta ulkomailla kolme prosenttia, 3,1 miljardiin euroon vuonna 2009. Matkailijoiden kulutus kasvoi nopeimmin Yhdysvalloissa, jossa käytettiin palveluihin ja ostoksiin 228 miljoonaa euroa. Eniten suomalaiset matkailijat käyttivät rahaa Virossa, jossa menot pysyivät edellisen vuoden tasolla, noin 350 miljoonassa eurossa. Edellisestä vuodesta matkailun kokonaismenot ulkomaille kasvoivat kolme prosentti eli 83 miljoonaa euroa. Tämä syvensi Suomen matkustustaseen alijäämän ennätykselliseen 1,1 miljardiin euroon. Matkailumenojen osuus palvelujen kokonaisviennistä oli lähes viidennes vuonna 2009.

Hotellien liikevaihtoindeksin ja hotelliyöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain, vuoden 2000 tammikuusta vuoden 2010 huhtikuuhun

Lähde: Tilastokeskuksen matkailutilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Marin (09) 1734 2552, Marjut Tuominen (09) 1734 3556, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 6.8.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matk/2009/matk_2009_2010-08-06_tie_001.html