Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.8.2010

Utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster sjönk med 11 procent år 2009

Korrigerad 6.8.2010 kl. 9.45. Den korrigerade siffran är markerad med rött, var tidigare 4,1

De negativa effekterna av den globala ekonomiska krisen har sträckt sig till inkvarteringsverksamhet, där efterfrågan av tjänster sjönk med fem procent år 2009 efter en sex års tillväxtperiod. En vändning till det sämre började synas redan under den senare hälften av år 2008, men den goda utvecklingen i början av året gjorde att resultatet för hela året ändå var måttligt. Den ekonomiska recessionen år 2009 minskade särskilt på turismen från utlandet till Finland och sjönk utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster med 11 procent. Turismen till Finland minskade från alla de viktigaste ursprungsländerna. Även turismen från Ryssland, som redan länge fungerat som draglok för turismen i Finland, gick ned med fem procent. Minskningen av den inhemska efterfrågan på inkvarteringstjänster var mer moderat, dvs. två procent, vilket berodde främst på en minskning av inrikes tjänste- och konferensresor. Sammanlagt bokfördes 18,6 miljoner övernattningsdygn för turister på inkvarteringsanläggningar år 2009, av dessa 13,7 miljoner övernattningar för finländare och 4,9 miljoner övernattningar för utlänningar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Turiststatistik 2010.

Källa: Statistikcentralens turiststatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Marin (09) 1734 2552, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 6.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2009/matk_2009_2010-08-06_tie_001_sv.html