Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.3.2019

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 0,7 prosenttia helmikuussa 2019

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Suomen majoitusliikkeissä 0,7 prosenttia viime vuodesta ja heille tilastoitiin vajaat 603 000 yöpymisvuorokautta helmikuussa 2019. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3,5 prosenttia ja heille tilastoitiin majoitusliikkeissä runsaat 1,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin runsaat 1,7 miljoonaa yöpymisvuorokautta helmikuussa 2019, mikä oli 2,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymisten muutos helmikuussa 2019/2018, %

Yöpymisten muutos helmikuussa 2019/2018, %

Suurimmat kasvuprosentit saatiin ranskalaisten ja yhdysvaltalaisten yöpymisistä helmikuussa 2019

Suomen majoitusliikkeissä tilastoitiin kaikkiaan lähes 62 000 yöpymisvuorokautta ranskalaismatkailijoille, mikä oli 15,3 prosenttia enemmän kuin helmikuussa 2018. Yhdysvaltalaisten yöpymiset lisääntyivät 14,8 prosenttia, mutta heidän yöpymisten määrä oli huomattavasti pienempi, noin 16 000 vuorokautta. Ranskalaisten yöpymisiä kirjattiin eniten Lapin majoitusliikkeissä, runsaat 49 000 vuorokautta, kun taas yhdysvaltalaisten yöpymiset painoittuvat enimmäkseen Uudellemaalle, jossa niitä tilastoitiin lähes 9 800 vuorokautta. Aasian maista tulleiden matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin koko maassa 117 500 vuorokautta, mikä oli 4,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Näistä kiinalaisten osuus oli 46 500 yöpymisvuorokautta. Lapissa aasialaisten yöpymiset lisääntyivät 9,2 prosenttia ja niitä kirjattiin lähes 66 000 vuorokautta, kun taas Uudellamaalla aasialaisten yöpymiset vähenivät prosentin ja heille tilastoitiin vajaat 46 000 yöpymisvuorokautta. Lapin majoitusliikkeissä kirjattiin kaikkiaan 283 000 ulkomaisten matkailijoiden yöpymistä ja Uudenmaan majoitusliikkeissä runsaat 180 000 yöpymisvuorokautta. Helmikuussa 2019 ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Lapissa 5,8 prosenttia, kun taas Uudellamaalla ulkomaiset matkailijat yöpyivät 3,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lapin osuus kaikista ulkomaisista yöpymisistä oli lähes 47 prosenttia ja Uudenmaan osuus 30 prosenttia.

Saksalaiset ja britit olivat koko maan tasolla suurimmat ulkomaisten matkailijoiden ryhmät helmikuussa

Saksalaisille ja briteille kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä noin 63 000 yöpymistä kummallekin. Saksalaisten yöpymiset llisääntyivät 11,0 prosenttia , kun taas brittien yöpymiset vähenivät vajaan prosentin viime vuodesta. He olivat kuitenkin suurimmat ulkomaisten matkailijoiden ryhmät helmikuussa 2019. Jo edellä mainitut ranskalaiset olivat kolmannella ja kiinalaiset neljännellä sijalla. Hollantilaiset jättivät venäläiset taakseen runsaalla 44 000 yöpymisellä. Kiinalaisten ja hollantilaisten yöpymiset lisääntyivät 5–6 prosenttia vuodentakaisesta. Venäläisille kirjattiin majoitusliikkeissä noin 39 000 yöpymisvuorokautta, mikä pudotti heidät kuudennelle sijalle. Venäläisten yöpymiset kääntyivät joulukuussa 2018 noin 10 prosentin laskuun ja sama suunta jatkui tammikuussa 2019. Helmikuussa venäläisten yöpymisiä kirjattiin jo 15,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Suurimmat vähennykset helmikuussa olivat norjalaisten ja espanjalaisten yöpymisissä. Norjalaisten yöpymisiä kertyi runsas viidennes ja espanjalaisten yöpymisiä viidenneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista ruotsalaisten ja japanilaisten yöpymiset ovat vähentyneet lähes koko viime vuoden ja vähenivät edelleen helmiikuussa 2019. Ruotsalaisille kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä hieman vajaat 24 600 yöpymisvuorokautta, mikä oli 1,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Japanilaisille tilastoitiin lähes 18 000 yöpymistä, mikä oli 9,5 prosenttia vähemmän kuin helmikuussa 2018.

Maakunnittain tarkasteltuna yöpymiset lisääntyivät helmikuussa eniten Kymenlaaksossa, 13,5 prosenttia. Päijät-Hämeessä yöpymiset lisääntyivät 8,8 prosenttia ja Etelä-Karjalassa 7,9 prosenttia. Sitä vastoin yöpymisten kokonaismäärä väheni Ahvenanmaalla 14,5 prosenttia ja Etelä-Pohjanmaalla 12,0 prosenttia. Koko maan osalta yöpymiset lisääntyivät 2,5 prosenttia viime vuoden helmikuuhun verrattuna.

Yöpymisten muutos maakunnittain helmikuussa 2019/2018, %

Yöpymisten muutos maakunnittain helmikuussa 2019/2018, %

Yöpymiset hotelleissa lisääntyivät 3,1 prosenttia

Hotelliyöpymisten kokonaismäärä oli lähes 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta helmikuussa 2019, mikä oli 3,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,2 prosenttia ja heille kirjattiin hotelleissa lähes 513 000 yöpymisvuorokautta. Kotimaisille matkailijoille tilastoitiin hotelliyöpymisiä noin 940 000 vuorokautta. Määrä oli 4,2 prosenttia enemmän kuin helmikuussa 2018.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli helmikuussa 56,3 prosenttia. Vuotta aiemmin se oli täsmälleen sama, 56,3 prosenttia. Maakunnista korkeimmat hotellihuoneiden käyttöasteet mitattiin Lapissa, 72,9 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla, 62,6 prosenttia. Rovaniemellä hotellihuoneiden käyttöaste kohosi 81,9 prosenttiin ja Oulussa, 71,5 prosenttiin. Helsingin hotellihuoneiden käyttöaste oli 67,0 prosenttia.

Hotellihuoneen toteutunut keskihinta helmikuussa 2019 oli koko maan osalta 109,11 euroa vuorokaudelta. Vuotta aiemmin se oli 106,93 euroa.

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Yöpymisten kokonaismäärä kaikissa majoitusliikkeissä kasvoi 2,2 prosenttia alkuvuonna 2019

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin lähes 3,3 miljoonaa kertaa tammi-helmikuussa 2019. Määrä oli 2,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin majoitusliikkeissä 2 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille lähes 1,3 miljoonaa vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3,0 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset prosentin viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Venäläisten yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä runsaat 185 000 vuorokautta tammi-helmikuussa 2019, mikä oli 12,0 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 vastaavana ajanjaksona. He olivat kuitenkin suurin Suomeen suuntautuva matkailijamaa alkuvuonna 2019. Britit olivat seuraavana 128 000 yöpymisellä. Heidän yöpymisten määrä oli lähes sama kuin vuotta aiemmin, kasvua ainoastaan 0,3 prosenttia. Ranskalaiset olivat kolmantena lähes 119 000 yöpymisvuorokaudellaan. Määrä oli 15,4 prosenttia enemmän kuin tammi-helmikuussa 2018. Saksalaisten ja kiinalaisten yöpymisiä kirjattiin myös majoitusliikkeissä runsaasti. Saksalaisille tilastoitiin runsaat 109 000 yöpymisvuorokautta ja kiinalaisille lähes 85 000 vuorokautta. Saksalaisten yöpymiset lisääntyivät 9,7 prosenttia ja kiinalaisten yöpymiset 19,9 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Edellä mainittujen ranskalaisten ja kiinalaisten lisäksi tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista suuri kasvuprosentti saatiin myös yhdysvaltalaisten yöpymisistä, 15,3 prosenttia. Sitä vastoin norjalaisten ja japanilaisten yöpymiset vähenivät 8–9 prosenttia alkuvuonna 2019.

Yöpymisten muutos tammi-helmikuu 2019/2018, %

Yöpymisten muutos tammi-helmikuu 2019/2018, %

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (362,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. helmikuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2019/02/matk_2019_02_2019-03-29_tie_001_fi.html