Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.3.2019

Utländska turisters övernattningar ökade med 0,7 procent i februari 2019

Övernattningarna av utländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade med 0,7 procent från året innan. Antalet övernattningsdygn av utländska turister uppgick i februari 2019 till något under 603 000. Övernattningarna av finländska turister ökade med 3,5 procent och uppgick till drygt 1,1 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar. I februari 2019 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland totalt drygt 1,7 miljoner övernattningsdygn, vilket var 2,5 procent fler än året innan. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Förändring i övernattningar i febuari 2019/2018, %

Förändring i övernattningar i febuari 2019/2018, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (308,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/02/matk_2019_02_2019-03-29_tie_001_sv.html