Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2019

Landskap / kommun Frankrike Förenta Staterna Japan Nederländerna Italien Estland
Hela landet 296 804 14,9 295 566 6,9 216 948 4,3 198 460 9,1 159 390 13,9 152 866 0,1
Fasta Finland 296 362 14,9 294 814 7,0 216 863 4,3 198 011 9,1 159 089 13,9 150 382 0,4
Nyland 83 957 20,8 211 108 3,5 157 746 5,5 74 833 13,3 80 289 13,2 73 553 6,9
    Esbo 4 595 45,6 6 796 21,6 4 312 73,0 3 115 -12,9 2 448 -17,5 16 915 40,9
    Helsingfors 68 186 25,2 176 871 2,9 139 891 4,4 58 554 13,4 65 834 15,2 38 232 -7,0
    Vanda 9 008 -2,5 24 464 3,8 12 112 6,7 8 807 16,8 8 311 19,0 8 874 -8,9
Egentliga Finland 5 166 13,0 7 544 -8,1 4 131 -3,5 4 311 -14,8 11 197 112,7 9 456 6,2
    Åbo 4 350 13,9 6 660 -10,0 1 834 6,4 3 938 -12,3 9 334 118,1 5 669 -0,4
Satakunta 3 093 -0,6 1 396 -12,3 612 10,7 1 402 -13,2 1 669 34,1 1 805 -30,6
    Björneborg 586 -15,8 624 -20,4 335 22,3 553 -24,7 565 -12,7 879 -39,5
Egentliga Tavastland 1 715 232,4 826 51,0 310 -31,3 417 -12,2 1 186 -8,3 1 439 -38,6
    Tavastehus 293 -10,9 554 26,2 214 -18,0 254 -15,6 815 5,8 516 -30,6
Birkaland 7 131 -4,7 10 720 -1,8 3 465 -21,2 5 908 -9,3 6 870 1,7 11 027 9,4
    Tammerfors 6 856 -4,8 10 428 -2,7 3 449 -20,3 5 661 -9,3 6 089 -3,5 8 124 5,8
Päijänne-Tavastland 3 457 89,3 2 120 68,4 1 942 5,8 2 000 -18,2 3 064 52,8 4 870 13,2
    Lahtis 2 550 98,3 1 342 25,0 994 98,0 1 806 -7,9 2 693 72,6 4 316 20,3
Kymmenedalen 702 -0,7 1 448 24,4 329 157,0 1 832 18,0 598 -28,6 4 289 9,4
    Kouvola 294 -1,7 314 3,3 222 865,2 150 -19,8 349 -14,9 1 413 -0,1
Södra Karelen 678 15,3 1 203 10,0 443 22,7 1 306 36,9 2 088 91,7 2 669 -23,9
    Villmanstrand 532 28,2 641 4,9 246 52,8 1 137 31,6 1 621 114,4 1 755 -4,2
Södra Savolax 967 6,9 709 -20,8 478 5,8 475 -13,9 3 670 9,0 2 219 12,9
    S:t Michel 218 -28,1 235 -11,7 156 -23,2 243 -15,6 614 -43,3 1 318 24,6
Norra Savolax 3 841 291,9 2 901 68,4 704 -2,1 1 638 20,8 1 206 3,9 2 378 -6,6
    Kuopio 3 548 426,4 2 474 86,7 357 37,8 1 156 21,4 822 -4,5 1 602 -4,0
Norra Karelen 831 -26,3 1 015 7,2 457 9,6 1 047 -21,7 1 060 9,5 1 744 25,2
    Joensuu 649 -32,7 719 -12,0 333 7,4 534 -22,7 768 4,8 987 58,9
Mellersta Finland 6 257 -13,7 3 935 -10,8 1 639 40,4 8 701 -22,3 2 486 -3,0 15 909 -9,6
    Jyväskylä 2 744 -8,5 3 617 -7,0 1 519 44,1 1 715 4,3 2 048 0,6 2 438 14,7
Södra Österbotten 816 -7,4 916 36,3 693 -5,7 1 022 17,6 2 001 59,1 2 749 10,0
    Seinäjoki 354 -7,3 366 -11,8 298 -19,0 741 32,3 673 3,7 1 058 24,6
Österbotten 1 566 -32,9 1 915 -19,1 775 11,5 2 106 -3,6 2 422 -31,3 2 072 -17,7
    Vasa 1 401 -34,7 1 628 -16,8 728 14,3 1 671 -6,8 1 532 -47,7 1 291 -25,4
Mellersta Österbotten 211 11,1 479 -33,3 123 -16,3 1 142 291,1 437 56,1 1 039 -7,9
    Karleby 210 25,7 438 -37,5 123 -12,1 1 134 337,8 396 85,9 447 -40,0
Norra Österbotten 8 016 -8,0 5 161 -8,5 3 252 -15,2 10 681 -15,1 3 609 0,0 5 801 -15,2
    Kuusamo 2 390 -10,8 553 -7,7 778 -59,4 4 914 -20,6 691 -8,1 958 -14,2
    Uleåborg 3 505 -2,6 3 905 -13,6 2 318 39,5 3 532 32,2 2 184 -4,7 3 184 -20,9
Kajanaland 5 077 -15,5 554 -25,7 346 -77,9 1 251 27,9 532 -12,8 1 044 7,4
    Kajana 199 29,2 127 -32,8 75 -57,1 544 300,0 125 10,6 455 -25,4
Lappland 162 881 15,3 40 864 42,1 39 418 7,6 77 939 19,2 34 705 5,4 6 319 -19,5
    Rovaniemi 39 294 23,9 18 392 36,5 15 545 1,4 7 144 24,1 19 903 13,3 1 960 -19,9
Åland 442 14,2 752 -10,8 85 -22,7 449 -13,3 301 7,9 2 484 -16,5
    Mariehamn 356 14,1 584 -14,9 75 -25,0 375 -8,5 210 -5,0 1 335 -23,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2019, Tabellbilaga 8.2. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/matk_2019_2020-04-08_tau_010_sv.html