Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, april 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 182 854 -88,4 165 891 -86,4 16 963 -95,2
Fasta Finland 180 617 -88,4 164 054 -86,5 16 563 -95,2
Nyland 53 728 -89,0 45 053 -84,0 8 675 -95,8
Egentliga Finland 9 801 -88,4 9 188 -87,0 613 -95,5
Satakunta 4 196 -81,5 3 216 -83,4 980 -71,1
Egentliga Tavastland 2 315 -91,5 2 122 -91,4 193 -92,0
Birkaland 11 357 -89,9 10 641 -89,5 716 -93,9
Päijänne-Tavastland 4 447 -88,8 4 155 -88,1 292 -94,0
Kymmenedalen 4 438 -74,1 4 235 -68,8 203 -94,3
Södra Karelen 5 057 -89,0 4 634 -86,8 423 -96,1
Södra Savolax 5 810 -82,5 5 474 -81,4 336 -91,1
Norra Savolax 7 259 -87,3 6 316 -88,0 943 -77,7
Norra Karelen 4 863 -80,6 4 312 -80,5 551 -81,4
Mellersta Finland 7 847 -88,6 7 339 -88,6 508 -88,5
Södra Österbotten 4 557 -88,7 4 229 -89,1 328 -79,0
Österbotten 4 147 -84,0 3 963 -81,8 184 -95,6
Mellersta Österbotten 3 231 -58,7 3 210 -54,7 21 -97,2
Norra Österbotten 17 468 -87,5 16 487 -87,0 981 -92,1
Kajanaland 10 843 -85,7 10 743 -84,9 100 -97,8
Lappland 19 253 -92,3 18 737 -90,6 516 -99,0
Åland 2 237 -86,5 1 837 -78,1 400 -95,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.05.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2020, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, april 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/04/matk_2020_04_2020-05-28_tau_003_sv.html