Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, mars 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 622 887 -20,5 580 595 4,3 42 292 -81,4
Fasta Finland 621 901 -20,6 579 689 4,2 42 212 -81,4
Nyland 85 838 -54,0 68 158 -39,7 17 680 -76,0
    Esbo 14 825 -5,2 11 297 4,8 3 528 -27,4
    Helsingfors 46 847 -59,5 37 955 -39,5 8 892 -83,2
    Vanda 14 466 -60,3 9 787 -58,8 4 679 -63,1
Egentliga Finland 22 607 -41,1 21 330 -33,9 1 277 -79,0
    Åbo 14 926 -42,5 13 916 -36,0 1 010 -76,1
Satakunta 6 749 -27,8 5 753 -24,2 996 -43,4
    Björneborg 3 104 -39,2 2 737 -34,9 367 -59,0
Egentliga Tavastland 6 613 -24,6 6 505 -21,9 108 -75,9
    Tavastehus 4 280 -12,2 4 230 -7,9 50 -82,3
Birkaland 32 450 -33,6 30 882 -28,0 1 568 -73,7
    Tammerfors 25 838 -38,0 24 365 -32,9 1 473 -72,4
Päijänne-Tavastland 10 446 -29,4 9 961 -18,1 485 -81,6
    Lahtis 6 252 -32,9 5 792 -15,4 460 -81,4
Kymmenedalen 6 980 -2,4 6 191 4,8 789 -36,6
    Kouvola 4 097 18,9 3 601 12,7 496 99,2
Södra Karelen 15 089 -27,6 14 713 -2,8 376 -93,4
    Villmanstrand 8 123 -34,7 7 812 -23,0 311 -86,4
Södra Savolax 15 873 26,3 15 589 35,1 284 -72,5
    S:t Michel 4 528 -3,0 4 280 3,1 248 -51,8
Norra Savolax 38 628 22,5 37 752 30,4 876 -65,8
    Kuopio 28 612 32,6 28 042 39,2 570 -60,5
Norra Karelen 17 677 3,8 17 276 36,2 401 -90,8
    Joensuu 5 383 -30,8 5 059 9,1 324 -89,7
Mellersta Finland 48 632 22,6 46 486 29,6 2 146 -43,9
    Jyväskylä 13 652 -28,2 13 079 -22,8 573 -72,3
Södra Österbotten 20 090 6,7 19 463 8,4 627 -28,4
    Seinäjoki 5 266 -28,0 4 984 -28,1 282 -26,4
Österbotten 9 427 -22,9 8 463 -15,4 964 -56,7
    Vasa 6 813 -16,2 6 403 -4,0 410 -71,9
Mellersta Österbotten 4 916 59,2 4 808 69,4 108 -56,6
    Karleby 4 515 66,1 4 416 77,5 99 -57,0
Norra Österbotten 81 937 16,7 80 614 31,5 1 323 -85,2
    Kuusamo 40 202 34,2 40 062 54,6 140 -96,5
    Uleåborg 22 464 -2,7 21 828 6,1 636 -74,9
Kajanaland 87 672 31,8 84 301 31,6 3 371 36,5
    Kajana 7 563 59,8 6 979 60,2 584 55,3
    Sotkamo 74 995 26,5 72 228 24,8 2 767 92,3
Lappland 110 277 -37,7 101 444 36,9 8 833 -91,4
    Rovaniemi 14 605 -60,6 13 490 44,6 1 115 -96,0
Åland 986 200,6 906 182,2 80 1043
    Mariehamn 834 . 788 . 46 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2021, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, mars 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/03/matk_2021_03_2021-04-29_tau_007_sv.html