Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-oktober 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 10 519 513 13,6 9 576 564 26,7 942 949 -44,6
Fasta Finland 10 370 876 13,0 9 453 004 26,3 917 872 -45,7
Nyland 2 419 279 15,8 1 911 283 29,1 507 996 -16,7
    Esbo 245 782 44,0 191 411 56,7 54 371 12,0
    Helsingfors 1 464 089 13,0 1 143 210 33,0 320 879 -26,5
    Vanda 373 653 12,0 265 410 10,8 108 243 15,0
Egentliga Finland 736 988 21,7 694 762 24,8 42 226 -13,5
    Åbo 523 074 22,3 486 940 24,3 36 134 0,8
Satakunta 219 418 20,0 200 399 20,0 19 019 19,7
    Björneborg 128 003 20,1 120 971 22,3 7 032 -8,3
Egentliga Tavastland 216 131 18,5 209 422 19,2 6 709 -0,6
    Tavastehus 128 236 23,6 125 204 25,6 3 032 -25,8
Birkaland 897 458 20,4 845 947 23,0 51 511 -10,9
    Tammerfors 709 612 17,1 661 756 19,5 47 856 -8,0
Päijänne-Tavastland 267 981 27,0 248 617 33,0 19 364 -19,4
    Lahtis 154 796 21,5 138 495 27,7 16 301 -13,8
Kymmenedalen 145 657 16,7 135 946 23,9 9 711 -35,5
    Kouvola 74 000 29,1 69 627 33,8 4 373 -17,4
Södra Karelen 363 814 0,3 352 393 11,9 11 421 -76,0
    Villmanstrand 223 302 -2,9 218 901 4,3 4 401 -78,1
Södra Savolax 324 919 24,0 317 515 27,1 7 404 -39,2
    S:t Michel 106 975 18,8 103 128 21,9 3 847 -29,6
Norra Savolax 509 325 18,0 488 560 20,2 20 765 -17,1
    Kuopio 360 112 19,9 345 033 20,8 15 079 2,7
Norra Karelen 260 718 13,5 251 493 17,6 9 225 -41,9
    Joensuu 101 860 0,9 96 712 5,7 5 148 -45,3
Mellersta Finland 643 325 18,9 618 847 23,5 24 478 -38,4
    Jyväskylä 307 554 17,8 292 503 18,9 15 051 0,1
Södra Österbotten 410 757 25,8 398 276 25,8 12 481 25,5
    Seinäjoki 118 814 17,3 115 432 17,9 3 382 1,0
Österbotten 248 197 37,6 224 364 41,5 23 833 8,8
    Vasa 187 466 49,4 175 153 52,6 12 313 14,5
Mellersta Österbotten 72 385 12,1 69 117 13,0 3 268 -3,9
    Karleby 66 459 12,4 63 936 13,8 2 523 -14,3
Norra Österbotten 915 218 16,4 881 570 28,1 33 648 -65,6
    Kuusamo 273 774 14,4 269 493 36,3 4 281 -89,7
    Uleåborg 366 383 13,6 348 592 20,4 17 791 -46,2
Kajanaland 702 242 13,6 681 577 15,6 20 665 -26,4
    Kajana 80 001 27,3 72 475 23,5 7 526 79,7
    Sotkamo 584 036 10,5 571 761 12,4 12 275 -37,5
Lappland 1 017 064 -17,3 922 916 48,7 94 148 -84,5
    Rovaniemi 245 078 -25,8 207 305 38,6 37 773 -79,1
Åland 148 637 71,1 123 560 64,8 25 077 111,5
    Mariehamn 107 762 66,5 89 750 62,7 18 012 88,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2021, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-oktober 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/10/matk_2021_10_2021-11-25_tau_008_sv.html