Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Majoitustilaston kohdejoukko laajenee EU:n matkailutilastoasetuksen vaikutuksesta

Vuotta 2012 koskevat matkailutilastot laaditaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 mukaan. Asetuksen vaikutuksesta majoitustilaston kohdejoukkoa laajennetaan aiempaa pienemmillä majoitusliikkeillä. Asetus ei vaikuta majoitustilastoa varten kerättäviin tietoihin.

Kohdejoukko laajenee majoitusliikkeillä, joissa on alle 10 huonetta tai mökkiä mutta vähintään 20 vuodepaikkaa. Vuoden 2011 loppuun saakka tiedot kerättiin kuukausittain liikkeiltä, joissa on vähintään 10 huonetta, mökkiä tai sähköliitäntäpisteellä varustettua matkailuvaunupaikkaa. Vuodesta 2012 alkaen tietoja kerätään kuukausittain liikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköliitäntäpisteellä varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Muutos vaikuttaa majoitustilastoon 21.6. ilmestyvästä, huhtikuuta 2012 koskevasta julkistuksesta alkaen. Kohdejoukon laajennuksen vaikutus yöpymisvuorokausien määrään on vähäinen. Muutoksesta johtuen tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin verrattuna.


Päivitetty 15.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matk/matk_2012-06-15_uut_001.html