Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Målpopulationen för inkvarteringsstatistiken utvidgas i och med EU:s förordning om turism-statistik

Turismstatistiken för år 2012 sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011. I och med förordningen utvidgas målpopulationen för inkvarteringsstatistiken med mindre inkvarteringsanläggningar än tidigare. Förordningen inverkar inte på de uppgifter som samlas in för inkvarteringsstatistiken.

Målpopulationen utvidgas med inkvarteringsanläggningar med under 10 rum eller stugor men minst 20 bäddplatser. Till slutet av år 2011 samlades uppgifterna in månatligen från de anläggningar som hade minst 10 rum, stugor eller husvagnsplatser med eluttag. Fr.o.m. början av år 2012 samlas uppgifterna in månatligen från de anläggningar som har minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Ändringen inverkar på inkvarteringsstatistiken fr.o.m. offentliggörandet 21.6.2012 som gäller april 2012. Inverkan av utvidgningen av målpopulationen på antalet övernattningsdygn är liten. På grund av ändringen är uppgifterna inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år.


Senast uppdaterad 15.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/matk_2012-06-15_uut_001_sv.html