Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Statistik om mjölk och mjölkprodukter.

Tikes Mejeristatistik ingår nu i Mjölk- och mjölkproduktstatistiken

En del av Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals (Tike) statistikområden har sammanslagits från början av år 2011. Tikes Mejeristatistik och Totalproduktionen av mjölk har sammanslagits under namnet Mjölk- och mjölkproduktstatistik.  

Ändringen har genomförts i FOS-portalen på så sätt att Mejeristatistiken och Totalproduktion av mjölk upphör. Uppgifterna publiceras i fortsättningen i statistiken över Mjölk- och mjölkprodukt som första gången utkom under sitt nya namn 28.2.2011.

 

 


Senast uppdaterad 29.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Mejeristatistik [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/meijt/meijt_2011-03-29_uut_001_sv.html