Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.12.2007

Maatalouden menot kasvoivat tuloja enemmän

Maatilayritysten saama maataloustuki kasvoi vuodesta 2004 vuoteen 2005 noin 41 miljoonaa euroa. Muut tuloerät sen sijaan alenivat noin 5 miljoonaa euroa, joten tulojen lisäys oli 36 miljoonaa euroa. Kun maatalouden menot kasvoivat samanaikaisesti noin 72 miljoonalla, niin tämän seurauksena maatalouden tulos aleni noin 36 miljoonalla eurolla. Laskelmassa on mukana kaikkien noin 145000 maatilatalouden verovelvollisen yksikön tiedot. Näistä noin 67000 verovelvollisen tuotanto tapahtuu maatilarekisteriin kuuluvalla aktiivitilalla, kun loput noin 78000 verovelvollista ovat lähinnä ns. passiivitilojen omistajia tai entisiä viljelijöitä. Tiedot käyvät ilmi nyt julkaistavasta vuoden 2005 Maa- ja metsätalousyritysten taloustilastosta.

Uusi tilasto korvaa viitevuodesta 1973 vuoteen 2004 toimitetut Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston, sekä Maatilatalouden tulo- ja verotilaston. Uusi tilasto julkaistaan kokonaisuudessaan ainoastaan Tilastokeskuksen internet-palvelussa. Tilastoa varten oli käytettävissä sekä maatilatalouden yrityskohtaiset verotilinpäätöstiedot että tilan omistajien henkilöverotiedot. Verotietoja on täydennetty tilastokyselyllä. Verotiedot on yhdistetty tätä tilastoa varten Maa- ja metsätalousministeriön maaseutuelinkeinorekisterin tietoihin. Tilastoyksiköstä käytetään nimitystä maatilayritys. Maatilarekisterin mukaan Suomessa oli vuonna 2005 kaikkiaan 69517 aktiivitilaa, joiden omistajista 66830 oli maatilatalouden verolain mukaan verotettuja.

Maatalouden tulos on maatilayritysten tilinpäätöksessä se erä, joka siirretään yrityksen omistajille henkilökohtaiseksi maatalouden ansio- ja pääomatuloksi. Perusjoukkoon kuuluvien maatilayritysten keskimääräinen maatalouden tulos oli 14569 euroa, kun edellisvuonna vastaava tulos oli 14861 euroa. Tilakohtaisen tuloksen tasoon vaikuttaa mm. yrityksen tuotantosuunta ja tilakoko: esimerkiksi sika- ja siipikarjataloutta harjoittavissa yrityksissä keskimääräinen tulos ylitti 30000 euroa, kun viljatiloilla tulos jäi noin 7500 euroon. Lypsykarjatilojen tulos oli 28117 euroa.

Henkilöverotuksen kautta saatava tieto antaa informaatiota siitä, mistä tulolähteistä maatilojen omistajien tulot muodostuvat ja mikä osuus tuloista tulee maataloudesta. Tieto on mielenkiintoinen siksi, että esimerkiksi viljatilojen maatalouden tulos ei yksin pysty elättämään viljelijäperhettä, saati että siitä jäisi korkoa omille pääomille. Oheisessa taulukossa on mukana luonnollisten henkilöiden omistamien maatilayritysten puolisoiden yhteenlasketut tuloerät vuodesta 1999 vuoteen 2005. Tarkastelussa on mukana koko ajan samat 51812 maatilayritystä. Kyseisellä ajanjaksolla maataloustulojen osuus puolisoiden kaikista tuloista on laskenut noin neljä prosenttia. Lypsykarjatiloilla maatalouden tulojen osuus sen sijaan kasvoi 65 prosentista 71 prosenttiin, kun viljatiloilla taas osuus laski hieman ollen vuonna 2005 noin 20 prosenttia puolisoiden kaikista tuloista. Lypsykarjatilat siis kasvavat ja erikoistuvat edelleen, kun puolestaan viljatiloja hoidetaan enenevässä määrin sivutoimisesti. Maatilayritykset myös luopuvat kotieläintaloudesta ja siirtyvät sivutoimisiksi viljan tuottajiksi.

Puolisoiden yhteenlasketut verotettavat tulot lypsykarjatiloilla ja viljatiloilla, sekä maatalouden tulojen osuus kaikista veronalaisista tuloista vv. 1999–2005

Tiedot Tulolähde Vuosi
    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Kaikki maatilayritykset (vv. 1999-2005 joka vuosi mukana 51812 maatilaa) Puolisoiden kaikki tulot 33546 36108 36965 37885 41312 43034 42229
- josta maatalouden tuloa 13821 15246 15542 15189 16399 16457 16075
maatalouden osuus % 41 42 42 40 40 38 38
- josta metsätalouden tuloa 3338 3383 3127 3108 2817 2542 2516
Lypsykarjatilat (vv. 1999 -2005 tilojen lkm aleni 18791 tilasta 13776 maatilaan) Puolisoiden kaikki tulot 29672 32549 34149 34292 39194 40903 40080
- josta maatalouden tuloa 19353 22181 24000 23649 27828 29044 28324
maatalouden osuus % 65 68 70 69 71 71 71
- josta metsätalouden tuloa 3543 3629 3268 3224 2966 2696 2707
Viljatilat (vv.1999-2005 tilojen lkm kasvoi 15172 tilasta 21044 maatilaan) Puolisoiden kaikki tulot 36779 39203 38776 39706 42727 44049 42952
- josta maatalouden tuloa 7614 9082 8406 8488 8523 8562 8448
maatalouden osuus % 21 23 22 21 20 19 20
- josta metsätalouden tuloa 3169 3162 3078 3054 2766 2453 2467

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (342,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 12.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mmtal/2005/mmtal_2005_2007-12-12_tie_001_fi.html