Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.4.2009

Maatilojen velat kasvussa

Maatilayrittäjien velkojen määrä kasvoi vuodesta 2004 vuoteen 2007 noin 39 000 eurosta 47 000 euroon maatilayritystä kohti. Samalla ajanjaksolla maatilayritysten verotuksessa laskettu varallisuus kasvoi lähes 12 000 euroa ja tulot liki 10 000 eurolla, joten ’keskimäärin’ tilanne on hallinnassa. Velkaantumisen riski piilee kuitenkin siinä, että velat kasautuvat tyypillisesti vain harvoille yrityksille. Kun lähes puolet maatilayrityksistä oli vuonna 2007 täysin velattomia, niin 10 prosentilla yrityksiä (noin 6400 yritystä) velkojen määrä oli yli 134 000 euroa ja viidellä prosentilla yli 220 000 euroa. Vuonna 2004 vastaava 10 prosentin raja oli 112 000 eurossa ja viiden prosentin raja oli 178 000 eurossa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta vuoden 2007 Maa- ja metsätalousyritysten taloustilastosta.

Velkaantuneimpien maatilayritysten kehitystä selvitettiin ns. paneeliaikasarjan avulla. Paneeliin valittiin sellaiset maatilayritykset, joilla oli vuonna 2004 velkaa yli 200 000 euroa ja velkojen määrä ylitti tulojen kokonaismäärän. Paneeliin valikoitui 2 277 em. ehdot täyttävää yritystä. Tästä joukosta jatkotarkasteluun valittiin sellaiset yritykset, joiden velkojen määrä vuodesta 2004 vuoteen 2007 joko aleni vähintään 20 prosenttia (741 yritystä), tai kasvoi vähintään 20 prosenttia (524 yritystä). Kyseisten yritysten tulokset on esitetty tuotantosuunnittain oheisessa taulukossa (yksityiskohtaiset tiedot löytyvät tilaston tietokantataulukoista). Molemmissa ryhmissä velat olivat vuonna 2004 keskimäärin hieman yli 340 000 euroa yritystä kohti. Sen sijaan vuonna 2007 velkojansa kasvattaneiden ryhmässä velat olivat noin 574 000 euroa, kun taas velkoja pois maksaneiden ryhmässä velat alenivat yli puolella neljässä vuodessa, 168 000 euroon. Velkakehityksen eriytymisen syy lienee investointien ajoituksessa, ts. velkoja vähentäneiden ryhmässä investointiohjelma on saatu päätökseen, mutta toisessa ryhmässä investointitahti on jatkunut kiivaana koko jakson. Yritysten voitto ennen korkojen vähennystä oli molemmissa ryhmissä likipitäen sama sekä jakson alku- että päätösvuotena, mutta velkaisempien yritysten ryhmässä kohonneet korkomenot söivät maatalouden voitosta liki puolet vuonna 2007, joten tulos jäi jakson lopussa velkaisilla yrityksillä huomattavasti alhaisemmaksi kuin velkoja lyhentäneillä. Uhkaako siis ylivelkaantuminen? Suuri joukko maatilayrityksiä on pystynyt lyhentämään velkoja nopealla aikataululla, mutta osalla yrityksiä suuri vieraan pääoman osuus kasvattaa yrityksen riskiä. Pienetkin hinnanmuutokset voivat olla kohtalokkaita velkaiselle yritykselle.

Velkapaneeli yrityksistä joilla velka vuonna 2004 oli yli 200 000 euroa. Ryhmittely tuotantosuunnan ja velkojen muutoksen mukaan

  Yhteensä 1.Lypsykarjatalous 3.Sikatalous 6.Viljanviljely
Velat alentuneet yli 20 % Velat lisääntyneet yli 20 % Velat alentuneet yli 20 % Velat lisääntyneet yli 20 % Velat alentuneet yli 20 % Velat lisääntyneet yli 20 % Velat alentuneet yli 20 % Velat lisääntyneet yli 20 %
01 Maatilayritysten lukumäärä koko aineistossa 2004 741 524 262 240 114 84 172 71
2007 741 524 238 230 109 81 191 77
03 Maataloustuotteiden myyntitulo euroa/yritys 2004 104 575 116 773 113 192 123 704 147 271 145 052 58 449 61 983
2007 122 782 173 063 145 476 170 963 183 998 246 167 64 600 94 679
21 Voitto euroa/yritys 2004 34 457 34 472 39 381 37 955 37 701 32 744 26 897 25 166
2007 49 354 49 845 62 021 55 179 52 363 54 038 36 931 36 514
23 Korot euroa/yritys 2004 10 453 11 625 10 054 11 085 10 935 11 719 9 569 12 029
2007 9 310 23 918 8 817 22 911 10 831 26 291 8 532 21 767
24 Tulos maataloudesta euroa/yritys 2004 24 299 22 984 29 221 26 545 26 610 21 880 17 880 13 524
2007 39 864 25 399 52 661 31 096 40 798 26 943 28 539 15 914
30.2 Käyttöomaisuus yht. + Hankinta- ja peruspar.menot euroa/yritys 2004 65 182 80 605 82 356 86 415 53 621 71 046 52 885 65 754
2007 36 494 126 584 41 076 131 916 28 315 99 678 32 695 93 132
36 Tuotantorakennusten verotusarvo euroa/yritys 2004 92 026 88 252 108 395 94 046 121 965 114 712 48 817 33 973
2007 70 466 140 390 85 439 154 218 100 885 167 804 38 102 58 860
38 Maatalouskoneet ja kalusto, verotusarvo euroa/yritys 2004 92 174 111 063 103 930 118 228 83 111 103 607 83 501 101 263
2007 77 711 166 280 92 176 180 399 79 165 160 118 67 020 133 069
43 Maatalouden velat euroa/yritys 2004 341 252 344 254 327 336 336 123 382 150 370 077 317 836 316 092
2007 167 748 574 356 171 354 576 951 197 254 630 266 152 249 496 245
44 Viljelty pelto ha/yritys 2004 80,17 85,30 68,03 74,14 69,02 80,60 104,74 122,85
2007 85,30 103,12 75,71 93,14 76,07 94,29 101,82 136,70

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (511,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 28.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mmtal/2007/mmtal_2007_2009-04-28_tie_001_fi.html