Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.3.2010

Maatilojen alueelliset tuloerot pieniä

Maatilojen verotettava tulos oli vuonna 2008 keskimäärin 17 332 euroa tilaa kohti. Tulos on kohonnut viidessä vuodessa yhteensä 17 prosenttia. Maatilatalouden tuloverolain (MVL) perusteella verotettujen aktiivisten maatilayritysten lukumäärä aleni samalla ajanjaksolla 68 860 tilasta 62 973 maatilaan, joten osa tuloksen kasvusta selittyy tilakoon yli kolmen hehtaarin kasvulla. Alueittain tarkasteltuna tulos vaihteli pohjoisinta tukialuetta lukuun ottamatta 15 000 - 20 000 euron välillä. Tilakoolla ja tuotantosuunnalla näyttää olevan suurempi merkitys tulokseen kuin tilan sijainnilla. Vuonna 2008 lypsykarja-, sika- ja siipikarjatiloilla tulos vaihteli 40 000 euron molemmin puolin, kun taas kasvinviljelyä harjoittavilla tiloilla tulos jäi keskimäärin alle 10 000 euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta vuoden 2008 Maa- ja metsätalousyritysten taloustilastosta.

Alueellista ja tuotantosuuntien välistä kehitystä tarkasteltiin ns. paneeliaikasarjana, jonka avulla lopettaneiden ja tuotantosuuntaa vaihtaneiden tilojen vaikutus tuloksiin voidaan eliminoida. Paneelitarkasteluun valittiin MVL:n mukaan verotetut luonnollisten henkilöiden omistamat maatilayritykset, jotka olivat toiminnassa yhtäjaksoisesti vuodesta 2000 vuoteen 2008. Tästä joukosta poimittiin tarkempaan analyysiin sellaiset yritykset, jotka täyttivät ainakin yhden seuraavista ehdoista: a) tilalla oli vv. 2000–2008 joka vuosi yli 10 lypsylehmää, b) tai joka vuosi yli 100 lihasikaa, c) tai joka vuosi yli 30 hehtaaria viljakasveja, d) tai joka vuosi yli viisi hehtaaria sokerijuurikasta.

Ehdon täyttäviä maatilayrityksiä oli Suomessa kaikkiaan 13 692, joista lypsykarjatiloja oli 7 817, sikatiloja 490, viljatiloja 4 805 ja loput 580 tilaa valikoituivat mukaan sokerijuurikkaan tuotannon perusteella. Tästä joukosta käytetään nimitystä tuotantopaneeli, jonka tulokset voidaan tiivistää seuraavasti:
Lypsykarjatilat
Maatalouden tulos vuonna 2008 oli A- ja C2-tukialueiden lypsykarjatiloilla likipitäen sama, vaikka A-alueella maitotuotos oli noin 22 000 litraa korkeampi ja viljelty peltoala noin seitsemän hehtaaria suurempi kuin C2-alueella. Tuotettua maitolitraa kohti tulos oli A-alueella 21 senttiä ja C2-alueella 24 senttiä. Tukien määrä oli sekä A- että C2-alueilla noin 57000 euroa tilaa kohti. B-alueella tukien määrä oli noin 6 000 euroa alhaisempi kuin A- ja C2-alueilla.
Sikatilat
Sikapaikkaa kohti laskettu tulos on pysynyt viisi vuotta noin 104 eurossa. Vuonna 2008 C2-tukialueen sikatiloilla tulos jää 94 euroon sikapaikkaa kohti, kun eteläisemmillä tukialueilla tulos vaihtelee 104 – 108 euron välillä. A-alueen sikatiloilla tukien määrä oli noin 102 000 euroa, kun C2-alueella jäätiin tästä noin 20 000 euroa.
Viljatilat
Peltohehtaaria kohti laskettu tulos oli C1-alueella korkein ja C2-alueella alhaisin. Kyseisten alueiden välinen ero oli noin 100 euroa hehtaaria kohti. Viljatilojen keskikoko vaihtelee tukialueiden välillä 85 hehtaarista (B-alue) 93 hehtaariin (A-alue). Tukialueiden välinen tulos vaihtelee 29 000 eurosta 32 000 euroon tilaa kohti.

Tuotantopaneeliin kuuluvien maatilojen tulokset alueittain vuonna 2008

  Alue
Tilojen lukumäärä Koko maa A-tukialue B-tukialue C1-tukialue C2-tukialue
—Tuotantopaneeli yht. 13 692 1 974 3 939 2 699 4 040
—Lypsykarjatilat 7 817 355 1 307 1 718 3 443
—Sikatilat 490 89 177 141 78
—Viljatilat 4 805 1 355 2 057 834 518
Maatalouden tulos euroa tilaa kohti:          
—Tuotantopaneeli keskimäärin 41 466 36 833 36 483 43 011 46 367
—Lypsykarjatilat keskim. 47 761 48 313 45 474 47 410 48 968
—Sikatilat keskim. 54 852 64 753 54 308 53 993 47 889
—Viljatilat keskim. 30 527 31 798 29 516 32 181 28 918
Tulos yksikköä kohti          
—Maitotilojen tulos senttiä per maitolitra 23 21 22 23 24
—Sikatilojen tulos euroa per lihasika 104 104 106 108 94
—Viljatilojen tulos euroa per viljelty hehtaari 352 343 346 419 319

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi (09) 1734 2796, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (464,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 25.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mmtal/2008/mmtal_2008_2010-03-25_tie_001_fi.html