Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.4.2013

Yksityismetsänomistajien puukauppatulot kasvoivat edelleen vuonna 2011

Vuosina 2006-2011 keskimäärin 100 000 yksityismetsänomistajaa sai vuosittain puunmyyntituloja. Vuosien välinen vaihtelu oli huomattavaa. Ajanjakson vilkkaimpana puukauppavuotena 2007 noin 119 000 omistajaa sai puunmyyntituloja yhteensä 1,88 miljardia euroa, kun taas hiljaisinpana vuotena 2009 noin 84 000 myyjän puukauppatulot olivat yhteensä 0,94 miljardia euroa. Vuonna 2011 yksityismetsien veronalaiset puukauppatulot lähestyivät 1,5 miljardin euroa. Maaniviljelijöiden osuus metsänomistajien puunmyyntituloista oli noin 32 prosenttia. Hankintakauppatuloista sen sijaan 38 prosenttia jäi aktiiviviljelijöille. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta vuoden 2011 Maa- ja metsätalousyritysten taloustilastosta.

Yksityismetsänomistejien puukauppatulot vuosina 2006–2011 milj. euroa

Yksityismetsänomistejien puukauppatulot vuosina 2006–2011 milj. euroa

Yksityismetsätaloudella tarkoitetaan luonnollisten henkilöiden, verotusyhtymien ja kuolinpesien harjoittamaa metsätaloutta. Metsätaloutta koskevissa tarkasteluissa tilaston perusyksiköstä käytetään nimitystä 'metsätilakokonaisuus', millä tarkoitetaan kaikkia saman, tai samojen omistajien omistamia metsätiloja yhdessä. Luonnollisen henkilön metsätilakokonaisuus on muodostettu summaamalla puolisoiden yhdessä ja erikseen omistamat metsätilat yhteen. Vuonna 2011 yksityisomistuksessa oli kaikkiaan noin 370 000 metsätilakokonaisuutta. Näistä noin 46 000 oli verotusyhtymien omistuksessa, noin 53 000 kuolinpesien omistuksessa ja loput 271 000 yksityisten henkilöiden ja puolisoiden omistuksessa. Tilaston teema -luvun tarkastelussa oli mukana vain ne metsätilakokonaisuudet, joilla oli puunmyyntituloja. Kuolinpesät ovat lukumääräänsä ja pinta-alaansa nähden kaikkein verkkaisimpia puunmyyjiä - keskimäärin 9 % puunmyyntituloista kertyi kuolinpesiltä, vaikka niiden lukumäärä ja yhteenlaskettu metsäpinta-ala vastaavat noin 13-14 prosenttia yksityismetsänomistajien lukumäärästä ja alasta. Suurimpia puukauppoja tehnyt neljännes puunmyyjistä sai vuosittain noin 73 prosenttia kaikista puukauppatuloista.

Tilastossa maataloutta ja metsätaloutta käsitellään erikseen. Maatilayritysten tuloksia tarkastellaan tilaston luvussa yksi. Vuonna 2011 maatilatalouden tuloverolain perusteella verotettuja aktiivimaatilayrityksiä oli kaikkiaan 58 911 ja niiden saama keskimääräinen tulos oli noin 17 500 euroa. Maatalouden tulos vastasi reilua 30 prosenttia viljelijäpuolisoiden kaikista verotettavista tuloista. Maatalouden tulo-osuus on pienentynyt jatkuvasti viljelijäkotitalouksien tuloista. Maatalouden tulo-osuus vaihtelee huomattavasti tilojen erilaisuudesta johtuen. Esimerkiksi kotieläintiloilla perheen tulot ovat valtaosin peräisin maataloudesta. Henkilöverotietoihin perustuvat tiedot on esitetty tilaston luvussa kaksi.


Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi 09 1734 2796, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (406,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 11.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mmtal/2011/mmtal_2011_2013-04-11_tie_001_fi.html