Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Kuvaus

Tilasto kuvaa maa- ja puutarhatalouden työvoimaa. Se on vertailukelpoinen kaikkien Euroopan talousalueen maiden maa- ja puutarhatalouden työvoimatilastojen kanssa, joiden tiedot on kerätty maatalouden rakennetutkimuksilla. Tilasto sisältää tietoja maa- ja puutarhatalouden työntekijöiden lukumäärästä, vuosityömäärästä, koulutuksesta ja sukupuolesta. Koko maan tilaston lisäksi alueluokituksena on ELY-keskus. Tietoja on myös luokiteltu tilan tuotantosuunnan, juridisen muodon ja työntekijän sukupuolen mukaan. Tiedot saadaan maatalouden rakennetutkimuksen tilastokyselystä noin 3 - 4 vuoden välein.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja puutarhatalouden työvoima [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 19.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mptv/meta.html