Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Neljännesvuositilinpidon tarkentumisen syistä

Neljännesvuositilinpidon kaikkien aikasarjojen tiedot voivat tarkentua lähdeaineiston tarkentumisen seurauksena tai laskentamenetelmien muutosten johdosta. Lisäksi kausitasoitettujen ja trendiaikasarjojen luvut muuttuvat lähes poikkeuksetta uusien havaintojen myötä, vaikka lähdeaineistoissa tai laskentamenetelmissä ei olisikaan tapahtunut mitään muutoksia.

Neljännesvuositilinpidon vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tiedot julkaistiin 8.12.2009. Laskentamenetelmissä ei tapahtunut muutoksia, mutta kausitasoituskäsittelyä muutettiin sallimalla poikkeushavaintoja aikasarjoihin. Tässä julkaisussa bruttokansantuotteen volyymitiedot olivat tarkentuneet seuraavasti edelliseen (syyskuun 2009) julkaisuun verrattuna.

Muutokset vuoden takaisesta neljänneksestä

Nämä lasketaan alkuperäisestä tai työpäiväkorjatusta aikasarjasta.

  • Syyskuun julkaisussa BKT:n volyymin vuosimuutokset alkuperäisestä sarjasta laskettuna olivat: 2008N4 -2,6%, 2009N1 -7,5 % ja 2009N2 -9,5 %.
  • Joulukuun julkaisussa BKT:n volyymin vuosimuutokset alkuperäisestä sarjasta laskettuna olivat: 2008N4 -2,6%, 2009N1 -7,5 % ja 2009N2 -9,2 %.
  • Vuosimuutoksien tarkentuminen on siis ollut hyvin vähäistä, vain 2009 toinen neljännes on tarkentunut hiukan ylöspäin.

 

Muutokset edellisestä neljänneksestä

Nämä lasketaan kausitasoitetusta aikasarjasta.

  • Syyskuun julkaisussa BKT:n volyymin neljännesmuutokset kausitasoitetusta sarjasta laskettuna olivat: 2008N4 -2,5%, 2009N1 -3,0 % ja 2009N2 -2,6 %.
  • Joulukuun julkaisussa BKT:n volyymin neljännesmuutokset kausitasoitetusta sarjasta laskettuna olivat: 2008N4 -4,1%, 2009N1 -4,9 % ja 2009N2 -0,3 %.

Edellisestä neljänneksestä lasketuissa muutosprosenteissa näkyy merkittävää tarkentumista, mikä näkyy myös kuvion 2 kausitasoitetuissa bkt-sarjoissa. Kausitasoitetun aikasarjan tarkentuminen joulukuun julkaisussa johtuu vuoden 2008 viimeiselle ja vuoden 2009 ensimmäiselle neljännekselle sallituista tasomuutoksista, jotka muuttivat suhdannekuvaa. Ilman tasomuutoksia mallinnetun kausitasoitetun aikasarjan mukaan talouden supistuminen olisi alkanut vuoden 2008 toisella neljänneksellä ja jatkuisi vieläkin yhtä voimakkaana. Kumpikaan väite ei saa tukea lähdeaineistosta. Tasomuutoksen avulla kausitasoitetussa aikasarjassa talouden rajuin pudotus ajoittuu vuoden 2008 viimeiselle ja vuoden 2009 ensimmäiselle neljännekselle, kuten lähdeaineistostakin on pääteltävissä. Lisätietoa kausitasoituksen tasomuutoksista löytyy menetelmätiedotteesta:
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08.html

Tasomuutokset koskevat volyymisarjoja bkt markkinahintaan, kansantalouden arvonlisäys perushintaan, jalostus, koko teollisuus, tehdasteollisuus (yhteensä), puu- ja paperiteollisuus, metalliteollisuus, muu tehdasteollisuus, kauppa (yhteensä), tuonti (yhteensä), tavaroiden tuonti, palveluiden tuonti, kokonaistarjonta, vienti (yhteensä), tavaroiden vienti, palveluiden vienti ja kokonaiskysyntä. Tasomuutokset sisällytettiin myös vastaaviin käypähintaisiin sarjoihin puu- ja paperiteollisuutta lukuun ottamatta.

On hyvä muistaa, että riippumatta nyt sallituista tasomuutoksista kausitasoitusmenetelmät ovat erittäin herkkiä viimeisen havainnon suhteen, ja aikasarja tulee edelleen tarkentumaan uusien havaintojen myötä. Talouskehitystä seurattaessa ei pitäisikään luottaa pelkästään kausitasoitettuihin lukuihin. Tämän vuoksi neljännesvuositilinpidon julkaisutekstissä ilmoitetaan aina myös BKT:n vuosimuutos työpäiväkorjatusta sarjasta laskettuna.

Lisätietoja: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756


Päivitetty 9.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ntp/ntp_2009-12-09_uut_001.html