Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.12.2017

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tunnit vähenivät, mutta osallistujamäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2016

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen opetustunnit vähenivät 10 prosenttia, mutta osallistujien määrä kasvoi edelleen vuonna 2016. Vuonna 2016 avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa annettiin opetusta reilut miljoona tuntia, joka on 115 000 tuntia vähemmän kuin edellisvuonna. Samanaikaisesti avoimen ammattikorkeakouluopetuksen osallistujamäärä kasvoi 15 prosenttia edellisvuodesta lähes 44 000 osallistujaan.

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen opetustunnit 2010–2016

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen opetustunnit 2010–2016

Kaikkiaan oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa annettiin opetusta vuonna 2016 runsaat 5,7 miljoonaa tuntia, yli neljä prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Osallistujia (brutto-opiskelijamäärä) oli lähes saman verran kuin edellisenä vuonna, runsas 2,1 miljoonaa.

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus koulutustyypeittäin vuonna 2016

Koulutustyyppi Osallistumistapauksia (brutto) Naisia % Opetustunteja
Ammatillinen lisäkoulutus, ei oppisopimus 57 349 39 218 357
Ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimus 1 893 72 16 306
Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus 35 870 47 838 956
Työnantajan tilaama koulutus 251 714 38 384 124
Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus 1 607 921 72 2 756 035
Avoin ammattikorkeakouluopetus 43 779 64 1 028 104
Avoin yliopisto-opetus 1) 37 111 78 66 640
Muu koulutus 106 153 54 427 307
Yhteensä 2 141 790 66 5 735 829
1) Ei sisällä tietoja avoimesta yliopisto-opetuksesta yliopistojen itsensä toteuttamana.

Kaikista oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen opetustunneista lähes puolet annettiin vapaana sivistystyönä järjestettynä koulutuksena, ja vajaa viidesosa annettiin avoimena ammattikorkeakouluopetuksena. Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus kattoi kaikista opetustunneista 15 prosenttia. Kaikista osallistujista kolme neljäsosaa opiskeli vapaana sivistystyönä järjestetyssä koulutuksessa ja runsas joka kymmenes työnantajan tilaamassa koulutuksessa.

Vapaana sivistystyönä järjestetyssä aikuiskoulutuksessa brutto-opiskelijamäärä oli 1,6 miljoonaa ja netto-opiskelijamäärä 950 000. Brutto-opiskelijamäärään henkilö lasketaan opiskelijaksi (osallistujaksi) jokaisesta opiskelemastaan koulutuksesta. Opiskelija voi siten olla mukana opiskelijamäärässä useamman kerran kalenterivuoden aikana yhdessä tai useammassa oppilaitoksessa. Netto-opiskelijamäärässä henkilö on mukana vain kerran.

Opetustunteja kertyi vapaana sivistystyönä järjestetyssä koulutuksessa lähes 2,8 miljoonaa opetustuntia. Eniten opetusta kaikista tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunneista (26 prosenttia) annettiin kulttuurialalla, jossa suosituimpia olivat musiikin ja käsi- ja taideteollisuuden opintoalat. Suosittuja koulutusaloja olivat myös humanistinen ja kasvatusala, jossa kertyi 19 prosenttia kaikista opetustunneista, sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, jossa kertyi 16 prosenttia opetustunneista.

Perusasteen opetuksessa muualla kuin peruskouluissa (lukioissa, kansanopistoissa, kansalaisopistoissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa) oli 2 984 opiskelijaa, joista 2 556 oli perusopetuksessa eli peruskoulun koko oppimäärää opiskelevia ja 428 lisäopetuksessa (10. lk) vuonna 2016.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (210,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/oaiop/2016/oaiop_2016_2017-12-12_tie_001_fi.html