Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.12.2021

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen osallistujamäärä kasvoi edelleen vuonna 2020

Avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa opiskelleiden määrä jatkoi kasvuaan lähes 103 000 osallistujaan, mikä tarkoittaa lähes 54 prosentin kasvua vuonna 2020. Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tuntimäärä puolestaan väheni pari prosentia vajaaseen 1,4 miljoonaan opetustuntiin vuonna 2020. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus koulutustyypeittäin vuonna 2020

Koulutustyyppi Osallistumis-
tapauksia
(brutto)
Osallistumis-
tapausten
muutos
2019–2020, %
Naisia % Opetustunteja Opetustuntien
muutos 2019–2020, %
Muu ammatillinen koulutus, ammatillista osaamista syventävä tai täydentävä koulutus 24 146 -41 52 163 606 -35
Muu ammatillinen koulutus, ammatilliseen tehtävään valmistava koulutus 361 38 63 7 712 -43
Työvoimakoulutus 18 646 -18 49 410 833 -5
Työnantajan tilaama koulutus 102 771 -23 37 206 799 -34
Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus 1 243 955 -21 73 2 348 905 -14
Avoin ammattikorkeakouluopetus 102 516 54 64 1 389 068 -2
Avoin yliopisto-opetus 1) 37 186 6 80 52 642 -8
Muu koulutus 48 015 -31 60 295 266 -38
Yhteensä 1 577 596 -18 69 4 874 831 -14
1) Ei sisällä tietoja avoimesta yliopisto-opetuksesta yliopistojen itsensä toteuttamana.

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosion kasvuun on vaikuttanut lisääntynyt opintotarjonta. Opiskelijalle on avautunut mahdollisuus edetä tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakoulujen avoimen ammattikorkeakouluopetuksen ns. polkuopintojen kautta. Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tarjontaa on myös edistänyt korkeakoulujen rahoitusmalli, jossa suoritetut ammattikorkeakoulun opinnot vaikuttavat ammattikorkeakoulujen rahoitukseen.

Vuonna 2020 oppilaitokset järjestivät tutkintoon johtamatonta koulutusta aiempaa vähemmän. Poikkeuksena ovat edellä mainittu avoin ammattikorkeakouluopetus sekä avoin yliopisto-opetus ja ammatilliseen tehtävään valmistava koulutus, joissa kaikissa osallistujien määrä oli vuonna 2020 suurempi kuin vuonna 2019.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa osallistujien määrä kasvoi kuusi prosenttia noin 37 000 osallistujaan, mutta opetustuntien määrä väheni kahdeksan prosenttia vajaaseen 53 000 opetustuntiin.

Ammatillista osaamista syventävässä tai täydentävässä koulutuksessa oli osallistujia reilu 24 000, mikä on 41 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Myös opetustuntien määrä väheni vajaaseen 164 000 opetustuntiin, mikä tarkoittaa 35 prosentin vähennystä vuoteen 2019. Ammatilliseen tehtävään valmistava koulutus oli volyymiltaan vähäistä: vuonna 2019 osallistujia oli reilu 250 ja vuonna 2020 reilu 350. Opetustunteja ammatilliseen tehtävään valmistavassa koulutuksessa annettiin noin 7 700 vuonna 2020.

Työnantajan tilaamassa koulutuksessa osallistujien määrä väheni lähes neljäsosalla vajaaseen 103 000 osallistujaan ja opetustuntien määrä väheni kolmasosalla vajaaseen 207 000 tuntiin.

Työvoimakoulutukseen osallistujien määrä väheni vuonna 2020 lähes viidenneksellä reiluun 18 600 osallistujaan ja opetustuntien määrä väheni viisi prosenttia vajaaseen 411 000 opetustuntiin edellisvuoteen verrattuna.

Myös perinteisesti volyymiltaan suurimman koulutustyypin, vapaana sivistystyönä järjestetyn koulutuksen määrä väheni vuonna 2020. Osallistujia oli runsas 1,2 miljoonaa, mikä on viidesosa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Opetustunteja annettiin reilu 2,3 miljoonaa, joka on 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Kaikkiaan oppilaitosten tutkintoon johtamattomaan aikuiskoulutukseen osallistuneiden määrä väheni 18 prosenttia ja annettujen opetustuntien määrä väheni 14 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2020 opetusta annettiin vajaa 4,9 miljoonaa tuntia, josta vapaana sivistystyönä annettujen opetustuntien osuus oli lähes puolet, avoimena ammattikorkeakouluopetuksena annettujen opetustuntien osuus vajaa 30 prosenttia ja työvoimakoulutuksena annettujen opetustuntien osuus reilu 8 prosenttia.

Osallistujia (brutto-opiskelijamäärä) aikuiskoulutuksessa oli vajaa 1,6 miljoonaa, josta vapaan sivistystyön opintoihin osallistui lähes neljä viidestä osallistujasta. Työnantajan tilaamassa koulutuksessa opiskeli 6,5 prosenttia kaikista osallistujista samoin kuin avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa.

Naisia osallistujista oli edellisen vuoden tapaan 69 prosenttia. Naisten osuus vaihteli suuresti koulutustyypeittäin: pienin naisten osuus opiskelijoista oli työnantajan tilaamassa koulutuksessa (37 prosenttia) ja suurin avoimessa yliopisto-opetuksessa (80 prosenttia).

Koulutuksen järjestämisen vähenemiseen on osaltaan vaikuttanut vuonna 2020 alkanut koronapandemia, joka on vaikeuttanut läsnäolokoulutuksen järjestämistä oppilaitoksissa.

Vapaana sivistystyönä järjestetyssä aikuiskoulutuksessa brutto-opiskelijamäärä oli runsas 1,2 miljoonaa ja netto-opiskelijamäärä runsas 760 000. Brutto-opiskelijamäärään henkilö lasketaan opiskelijaksi (osallistujaksi) jokaisesta opiskelemastaan koulutuksesta. Opiskelija voi siten olla mukana opiskelijamäärässä useamman kerran kalenterivuoden aikana yhdessä tai useammassa oppilaitoksessa. Netto-opiskelijamäärässä henkilö on mukana vain kerran.

Eniten opetusta kaikista tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunneista (26 prosenttia) annettiin kulttuurin koulutusalalla, jossa suosituimpia olivat musiikin ja käsi- ja taideteollisuuden opintoalat. Suosittuja koulutusaloja olivat myös sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, jossa kertyi 19 prosenttia opetustunneista, sekä humanistinen ja kasvatusala, jossa kertyi 17 prosenttia kaikista opetustunneista. Nämä sisällöt ovat olleet suosittuja vuodesta toiseen. Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedot on luokiteltu Opetushallinnon koulutusalaluokitus, aikuiskoulutussovellus 2003, mukaan.

Tarkempaa tietoa oppilaitosten aikuiskoulutuksesta löytyy tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (212,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/oaiop/2020/oaiop_2020_2021-12-01_tie_001_fi.html