Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.3.2010

En femtedel av försäljningen av företagstjänster gick till den offentliga sektorn

Enligt de uppgifter som Statistikcentralen producerar om servicenäringarna fanns en betydande andel av användarna av företagstjänster inom den offentliga sektorn. År 2008 härrörde nästan 20 procent av omsättningen inom de näringsgrenar som statistiken täcker från försäljningen till den offentliga sektorns kunder. Inom bokförings- och revisionstjänster, reklam- och mediebyråer samt inom juridisk verksamhet var försäljningen till kunderna inom den offentliga sektorn mindre än 5 procent. Statistiken täcker i regel företag som sysselsätter minst 5 personer inom näringsgrenarna juridisk verksamhet, personaltjänster, bokförings- och revisionstjänster samt konsulttjänster till företagsledning, och inom övriga näringsgrenar företag som sysselsätter minst 20 personer.

Den offentliga sektorns andel av omsättning efter näringsgren

Den offentliga sektorns andel av omsättning efter näringsgren

Ungefär 85 procent av den totala omsättningen för de näringsgrenar som tillhanda håller företagstjänster hänförde sig till kunder i Finland. Något under 10 procent av tjänsterna såldes till kunder i EU-området och något över 5 procent till kunder i länder utanför EU-länderna.

Strukturen i företagens servicehelhet varierade inom flera näringsgrenar efter storleken på företaget. Inom juridisk verksamhet, personaltjänster samt bokförings- och revisionstjänster hade de företag som sysselsätter färre än 20 anställda koncentrerat sig på andra tjänster än de större företagen. Inom näringsgrenarna IT-tjänster, reklam- och mediebyråer samt konsulttjänster till företag var servicestrukturen däremot ganska enhetlig oberoende av företagets storlek.


Källa: Statistik över tjänster inom servicenäringarna 2008 Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Pankasalo (09) 1734 3477, hyodyketilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/2008/palhy_2008_2010-03-25_tie_001_sv.html