Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 25.3.2010

Viidennes yrityspalveluiden myynnistä julkiselle sektorille

Tilastokeskuksen tuottaman palvelualojen hyödyketilaston tietojen mukaan julkisen sektorin asiakkaiden osuus yrityspalveluiden käyttäjinä oli merkittävä. Vuonna 2008 useimmilla tilaston kattamilla toimialoilla noin 20 % liikevaihdosta kertyi myynnistä julkisen sektorin asiakkaille. Kirjanpidon ja tilintarkastuksen, sekä lakiasianpalveluiden aloilla julkisen sektorin asiakkaiden osuus myynnistä oli pieni, alle 5 %. Tilasto kattaa lakiasiainpalveluiden, kirjanpidon ja tilintarkastuksen sekä liikkeenjohdon konsultoinnin toimialoilla vähintään 5 henkeä työllistävät yritykset, ja muilla toimialoilla vähintään 20 henkeä työllistävät yritykset.

Julkisen sektorin osuus liikevaihdosta toimialoittain

Julkisen sektorin osuus liikevaihdosta toimialoittain

Noin 85 % yrityspalveluita tarjoavien toimialojen yhteenlasketusta liikevaihdosta suuntautui Suomessa toimiville asiakkaille. Vajaat 10 % palveluista myytiin EU-alueella toimiville asiakkaille ja hieman yli 5 % EU:n ulkopuolisissa maissa toimiville asiakkaille.

Yritysten tarjoaman palvelukokonaisuuden rakenne vaihteli useilla toimialoilla yrityskoon mukaan. Lakiasianpalveluiden, henkilöstöpalveluiden, sekä kirjanpidon ja tilintarkastuksen aloilla alle 20 henkeä työllistävät yritykset olivat keskittyneet eri palveluihin kuin suuremmat yritykset. Sen sijaan tietoteknisten palveluiden, mainos- ja mediatoimistojen, sekä liikkeenjohdon konsultoinnin toimialoilla palvelurakenne oli melko yhtenäinen yrityksen koosta riippumatta.


Lähde: Palvelualojen hyödyketilasto 2008 Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Pankasalo (09) 1734 3477, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (257,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/palhy/2008/palhy_2008_2010-03-25_tie_001_fi.html