Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 2.12.2010

Henkilöstönvuokrauksen käyttö väheni lähes kaikilla toimialoilla vuonna 2009

Tilastokeskuksen Palvelualojen hyödyketilaston mukaan henkilöstöpalveluiden toimialan liikevaihto laski edellisvuoden 1,4 miljardista 1,1 miljardiin euroon useimpien alan palveluiden pienentyessä samassa suhteessa. Suurista palvelueristä poikkeuksen muodosti terveydenhoito- ja sosiaalialan henkilöstönvuokraus. Tämä palvelu väheni vain hieman 187 miljoonasta 174 miljoonaan euroon ja nousi vuonna 2009 toimialan suurimmaksi palveluksi. Tätä selittää osaltaan terveydenhoitoon liittyvien palveluiden kysynnän muita aloja pienempi suhdanneherkkyys. Henkilöstöpalvelujen toimialalla tilasto kattaa 90 % alan liikevaihdosta.

Merkittävimmät henkilöstönvuokrausta käyttävät toimialat 2008 ja 2009 (miljoonaa euroa)

Merkittävimmät henkilöstönvuokrausta käyttävät toimialat 2008 ja 2009 (miljoonaa euroa)

Terveydenhoito- ja sosiaalialan henkilöstönvuokrausta harjoittavat yritykset olivat suuria, vähintään 100 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Pienemmissä yrityksissä näiden palvelujen tarjonta oli vähäistä, sillä 98 % palvelun liikevaihtosummasta kertyi suurilta yrityksiltä.

Teollisuuden henkilöstönvuokraus väheni yli neljänneksen vuoden takaisesta. Vuonna 2008 teollisuuden henkilöstönvuokrauksesta kertyi 220 miljoonaa euroa, kun vuonna 2009 vastaava summa oli 140 miljoonaa.

Palvelualojen hyödyketilaston tiedot julkaistaan jatkossa nimellä Yrityspalvelut.


Lähde: Palvelualojen hyödyketilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Pankasalo (09) 1734 3477, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (278,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 2.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/palhy/2009/palhy_2009_2010-12-02_tie_001_fi.html