Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.12.2010

Användningen av personaluthyrning minskade inom nästan alla näringsgrenar år 2009

Enligt Statistikcentralens statistik över tjänster inom servicenäringarna sjönk omsättningen för personaltjänster från 1,4 miljarder året innan till 1,1 miljarder euro. De flesta tjänster inom näringsgrenen sjönk i samma förhållande. Av de stora tjänsteposterna var personaluthyrning av social-, hälso- och sjukvårdstjänster ett undantag. Denna tjänst minskade bara en aning från 187 miljoner till 174 miljoner euro och blev den största tjänsten inom näringsgrenen år 2009. Detta förklaras delvis av att tjänster med anknytning till hälso- och sjukvård är mindre konjunkturkänsliga än andra branscher. Inom personaltjänster omfattar statistiken 90 procent av näringsgrenens omsättning.

De mest betydande näringsgrenarna med personaluthyrning 2008 och 2009 (mn euro)

De mest betydande näringsgrenarna med personaluthyrning 2008 och 2009 (mn euro)

Inom social-, hälso- och sjukvård var företagen med personaluthyrning stora företag som sysselsätter minst 100 anställda. I mindre företag var utbudet av dessa tjänster litet, då 98 procent av omsättningssumman för tjänsten inflöt från stora företag.

Personaluthyrningen inom tillverkning minskade med över en fjärdedel från året innan. År 2008 inflöt 220 miljoner euro från personaluthyrning inom tillverkning, medan motsvarande summa år 2009 var 140 miljoner.

Uppgifterna om statistiken över tjänster inom servicenäringarna publiceras i fortsättningen under namnet Företagstjänster.


Källa: Statistik över tjänster inom servicenäringarna 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Pankasalo (09) 1734 3477, hyodyketilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 2.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/2009/palhy_2009_2010-12-02_tie_001_sv.html