Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 2.11.2011

Patentteihin liittyviä oikeudellisia palveluita myytiin paljon ulkomaille 2010

Tilastokeskuksen Yrityspalvelut-tilaston tietojen mukaan patenttipalveluihin erikoistuneiden lakialan yritysten 170 miljoonan euron liikevaihdosta 56 miljoonaa eli kolmannes kertyi ulkomaisilta asiakkailta vuonna 2010. Valtaosa tästä palveluiden viennistä suuntautui EU-alueelle. Muiden lakialan yritysten liikevaihto oli patentteihin erikoistuneita suurempi, 255 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli viidennes, 54 miljoonaa euroa. Patenttipalveluiden tarjontaan erikoistuneeksi yritykseksi on laskettu sellaiset yritykset, joiden liikevaihdosta vähintään 10% kertyy patentteihin ja teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvistä lainopillisista palveluista.

Kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden osuus liikevaihdosta, patenttipalveluita tarjoavat yritykset verrattuna muihin lakialan yrityksiin 2010

Kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden osuus liikevaihdosta, patenttipalveluita tarjoavat yritykset verrattuna muihin lakialan yrityksiin 2010

Julkisen sektorin asiakkaiden merkitys yrityspalveluiden ostajana väheni edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2010 julkisen sektorin asiakkaiden osuus tietoteknisten palveluiden, henkilöstöpalveluiden ja mainospalveluiden liikevaihdosta oli yhteensä noin 15 %, kun vuonna 2009 julkinen sektori kattoi vielä viidenneksen näiden toimialojen liikevaihdosta.

Henkilöstönvuokrauksen toimialan liikevaihto kasvoi vuonna 2010 edellisvuonna koetun taantuman jälkeen. Etenkin teollisuuden, hotelli- ja ravintola-alan sekä kaupan alan henkilöstönvuokraus läheni vuoden 2008 tasoa. Lisäksi kuljetus-, varasto- ja logistiikka-alan henkilöstönvuokraus lisääntyi merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna (Henkilöstöpalveluita on käsitelty laajemmin Yrityspalvelut-tilaston katsauksessa: Henkilöstönvuokrauksen käyttö lisääntyi vuonna 2010)


Lähde: Yrityspalvelut 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Pankasalo (09) 1734 3477, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (256,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 2.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/palhy/2010/palhy_2010_2011-11-02_tie_001_fi.html