Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.11.2011

Juridiska tjänster avseende patent såldes mycket till utlandet 2010

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens statistik över företagstjänster kom 56 miljoner euro, dvs. en tredjedel, av omsättningen på 170 miljoner euro i juridiska företag som specialiserat sig på patenttjänster från utländska kunder år 2010. I andra juridiska företag var andelen utländska kunder en femtedel av omsättningen på 255 miljoner euro, dvs. 54 miljoner euro. Som företag som specialiserat sig på tillhandahållande av patenttjänster har räknats sådana företag där minst 10 procent av omsättningen kommer från juridiska tjänster avseende patent, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. I figuren nedan presenteras fördelningen av omsättningen i juridiska företag efter kundföretagens hemort. I figuren har man jämfört fördelningen av omsättningen i juridiska företag som specialiserat sig på patenttjänster och juridiska företag som tillhandahåller andra juridiska tjänster.

Andel inhemska och utländska kunder av omsättning, företag som tillhandahåller patenttjänster jämfört med andra juridiska företag 2010

Andel inhemska och utländska kunder av omsättning, företag som tillhandahåller patenttjänster jämfört med andra juridiska företag 2010

Betydelsen av kunder inom den offentliga sektorn som köpare av företagstjänster minskade jämfört med året innan. År 2010 var andelen kunder inom den offentliga sektorn av omsättningen inom datatekniska tjänster, personaltjänster och reklamtjänster totalt omkring 15 procent, medan den offentliga sektorn ännu år 2009 stod för en femtedel av omsättningen inom dessa näringsgrenar.

Omsättningen inom näringsrenen personaluthyrning ökade år 2010 efter recessionen året innan. I synnerhet personaluthyrningen inom industrin, hotell- och restaurangbranschen samt handeln närmade sig 2008 års nivå. Därtill ökade personaluthyrningen inom transport, lager och logistik betydligt jämfört med tidigare år.


Källa: Företagstjänster 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Pankasalo (09) 1734 3477, hyodyketilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 2.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/2010/palhy_2010_2011-11-02_tie_001_sv.html