Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 3.10.2016

Ohjelmointipalveluiden nousu siivitti tietoteknisten palveluiden kasvua vuonna 2015

Tilastokeskuksen Yrityspalvelut -tilaston mukaan tietotekniset palvelut (toimialat 582, 62, 631*) kasvoivat vuonna 2015. Näiden palveluiden liikevaihto oli kasvusuunnassa myös vuonna 2014. Kasvun kärjessä olivat ohjelmointipalveluita ja muita tietoteknisiä palveluita tuottavat yritykset. Liikevaihto-osuudeltaan suurimmat alalla tuotetut palvelut olivat tietokonepelien kustannus- ja julkaisupalvelut, joiden liikevaihto kuitenkin väheni edellisvuodesta.

Tietoteknisten palveluiden liikevaihto palveluerittäin 2013-2015

Tietoteknisten palveluiden liikevaihto palveluerittäin 2013-2015

* Toimialaryhmä sisältää toimialat 582 Ohjelmistojen kustantaminen, 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta sekä 631 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut; verkkoportaalit.

Tietoteknisten palveluiden myönteiseen kehitykseen vaikuttivat myös muun muassa tietojen- käsittelylaitteistojen hallintapalveluiden, tietoteknisten konsultointipalveluiden sekä tietojenkäsittely- ja internet-palvelinpalveluiden myynnin lisääntyminen.

Tietoteknisistä palveluista 43 prosenttia myytiin ulkomaille ja 85 prosenttia liikevaihdosta kertyi yksityiselle sektorille myydyistä palveluista.

Arkkitehti- ja teknisen suunnittelun palveluiden liikevaihto kasvoi

Euromääräisesti tarkasteltuna voimakkainta teknisten palveluiden liikevaihdon kasvu on ollut teollisuus- ja tuotantohankkeisiin liittyvissä teknisissä palveluissa, muihin hankkeisiin liittyvissä teknisissä palveluissa, rakennushankkeiden projektinhoitopalveluissa sekä teknisissä neuvontapalveluissa. Myös sähköenergiahankkeisiin ja jätehuoltohankkeisiin liittyvien teknisten palveluiden liikevaihto lisääntyi edellisvuodesta.

Arkkitehtipalveluita käytettiin eniten liike- ja toimistorakennushankkeissa sekä muissa rakennushankkeissa. Asuinrakennushankkeisiin liittyvien arkkitehtipalvelujen liikevaihto sen sijaan väheni.

Arkkitehti- ja teknisen suunnittelun palveluiden liikevaihdosta 82 prosenttia tuli kotimaisilta asiakkailta ja 75 prosenttia liikevaihdosta kertyi yksityisen sektorin asiakkailta.

Henkilöstönvuokraus lisääntyi rakennusalalla

Henkilöstönvuokrauksen käyttö kasvoi vuonna 2015 erityisesti rakennusalalla, muissa henkilöstön vuokraus- ja hankintapalveluissa, taloushallinnossa, markkinoinnin ja myynnin alalla sekä tietotekniikka- ja televiestintäalalla. Myös terveydenhoito- ja sosiaalialalla vuokratyövoiman käyttö lisääntyi vuotta aiemmasta. Teollisuuden alalla, kuljetus-, varasto- ja logistiikka-alalla sekä kaupan alalla henkilöstopalveluiden käyttö sen sijaan väheni edellisvuodesta.Tilastosta ei käy ilmi ulkomaisten yritysten Suomeen välittämä vuokratyövoima.

Henkilöstönvuokrauksen suurin palveluerä oli hotelli- ja ravintola-alan henkilöstön vuokraaminen. Henkilöstöpalveluiden liikevaihto kertyi lähes yksinomaan kotimaasta, sillä 4 prosenttia siitä kertyi ulkomailta. Liikevaihdosta 79 prosenttia kertyi yksityisen sektorin asiakkailta.


Lähde: Yrityspalvelut 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Savolainen 029 551 3259, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (219,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 3.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/palhy/2015/palhy_2015_2016-10-03_tie_001_fi.html