Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.10.2016

Ökningen av programmeringstjänster bidrog till ett lyft för datatekniska tjänster år 2015

Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade de datatekniska tjänsterna (näringsgrenarna 582, 62, 631*) år 2015. Omsättningen av dessa tjänster visade en uppgång också år 2014. I täten för tillväxten låg företag som producerar programmeringstjänster och andra datatekniska tjänster. De till omsättningen största tjänsterna inom branschen var tjänster för utgivning och publicering av dataspel, vars omsättning dock minskade från året innan.

Omsättningen inom datatekniska tjänster efter tjänstepost 2013–2015

Omsättningen inom datatekniska tjänster efter tjänstepost 2013–2015

* Näringsgrensgruppen omfattar näringsgrenarna 582 Utgivning av programvara, 62 IT-tjänster samt 631 Databehandling, hosting o.d., webbportaler.

Till den positiva utvecklingen av datatekniska tjänster bidrog också bl.a. ökningen av försäljningen av datordrifttjänster, datateknisk konsultverksamhet samt försäljningen av databehandlings- och webbhotelltjänster.

Av de datatekniska tjänsterna var 43 procent försäljning till utlandet och 85 procent av omsättningen hänförde sig till tjänster som såldes till den privata sektorn.

Omsättningen av arkitekttjänster och tekniska tjänster ökade.

När man ser till eurobelopp har den kraftigaste ökningen av omsättningen av tekniska tjänster skett inom tekniska konsulttjänster i samband med projekt inom industri- och tillverkningsområdena, tekniska konsulttjänster i samband med andra projekt, projektledningstjänster avseende bygg- och anläggningsprojekt samt tekniska rådgivningstjänster. Också omsättningen av tekniska tjänster när det gäller elenergiprojekt och avfallshanteringsprojekt ökade från året innan.

Arkitekttjänster användes mest i affärs- och kontorsbyggnadsprojekt samt i andra byggprojekt. Omsättningen av arkitekttjänster i samband med bostadsbyggnadsprojekt minskade däremot.

Av omsättningen av arkitekttjänster och tekniska tjänster hänförde sig 82 procent till kunder i Finland och 75 procent till kunder inom den privata sektorn.

Personaluthyrningen ökade inom byggbranschen

Användningen av personaluthyrning ökade år 2015 särskilt inom byggbranschen, i övriga uthyrningstjänster och tillhandahållande av personalfunktioner, marknadsföring och försäljning, samt i datateknik- och telekommunikationsbranschen. Också inom social-, hälso- och sjukvård ökade användningen av personaluthyrning jämfört med året innan. Inom tillverkning, transport, magasinering och logistik samt inom handeln minskade däremot användningen av personaluthyrning från året innan. Av statistiken framgår inte hyrd arbetskraft som utländska företag förmedlar till Finland.

Den största tjänsteposten inom personaluthyrning var uthyrning av personal inom hotell- och restaurangbranschen. Omsättningen av personaltjänster hänförde sig nästan enbart till Finland, eftersom 4 procent av omsättningen gällde utlandet. Den privata sektorns kunder stod för 79 procent av omsättningen.


Källa: Företagstjänster 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Savolainen 029 551 3259, hyodyketilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (202,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 3.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/2015/palhy_2015_2016-10-03_tie_001_sv.html