Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 9.10.2020

Työllistämistoiminnan liikevaihto jatkoi kasvuaan vuonna 2019

Tilastokeskuksen Yrityspalvelut -tilaston mukaan palvelutoimialoista kasvoi voimakkaimmin työllistämistoiminta, jonka liikevaihto kasvoi yli yhdeksän prosenttia vuonna 2019. Liikevaihtoaan kasvattivat edellisvuoteen verrattuna myös mm. liikkeenjohdon konsultointipalvelut, lakiasiainpalvelut, tietotekniset palvelut sekä laskentatoimen, kirjapidon ja tilintarkastuksen palvelut. Laskusuunnassa sen sijaan oli markkina- ja mielipidetutkimuksen sekä teknisen testauksen ja analysoinnin palveluista kertynyt liikevaihto.

Kuvio 1. Yrityspalveluiden liikevaihdon kehitys valituilla toimialoilla 2017-2019

Kuvio 1. Yrityspalveluiden liikevaihdon kehitys valituilla toimialoilla 2017-2019

Työllistämistoiminnassa teollisuuden henkilöstön vuokrauspalvelut edelleen suurin palveluerä; hotelli- ja ravintola-alan henkilöstön vuokrauspalvelut voimakkaassa kasvussa vuonna 2019

Työllistämistoiminta toimialan palveluiden liikevaihdosta valtaosa, 86 prosenttia, muodostui työvoiman vuokrauspalveluiden myynnistä. Työnvälitys- ja muut henkilöstön hankintapalvelut kattoivat 14 prosenttia työllistämistoiminnan toimialan liikevaihdosta.

Suurin palveluerä työllistämistoiminnan toimialalla oli edelleen teollisuuden henkilöstön vuokrauspalvelut. Näiden palveluiden liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Palveluerän osuus työllistämistoiminnan liikevaihdosta laski edeltävän vuoden 20 prosentista 18 prosenttiin.

Työllistämistoiminta toimialan palvelueristä hotelli- ja ravintola-alan henkilöstön vuokrauspalveluiden liikevaihto kasvoi voimakkaasti edellisvuodesta. Näiden palveluiden euromääräinen kasvu oli myös palvelueristä suurinta. Palveluerän osuus työllistämistoiminta toimialan liikevaihdosta kasvoi edellisvuoden 8 prosentista 14 prosenttiin. Lisäksi kuljetus-, varasto- ja logistiikka-alan sekä kaupan alan henkilöstön vuokrauspalveluiden liikevaihto kasvoi selvästi vuotta aiemmasta. Näiden palveluerien osuudet työllistämistoiminnan liikevaihdosta kasvoivat myös edellisvuoteen verrattuna. Kuljetus-, varasto- ja logistiikka-alan osuus työllistämistoiminta toimialan liikevaihdosta kasvoi 14 prosentista 16 prosenttiin ja kaupan alan 6 prosentista 8 prosenttiin.

Työllistämistoiminta toimialan palvelueristä liikevaihto väheni merkittävästi johtohenkilöiden rekrytointipalveluissa sekä markkinoinnin ja myynnin henkilöstön vuokrauspalveluissa. Johtohenkilöiden rekrytointipalveluiden osuus työllistämistoiminta toimialan liikevaihdosta laski 5 prosentista 2 prosenttiin. Markkinoinnin ja myynnin henkilöstön vuokrauspalveluiden osuus työllistämistoiminta toimialan liikevaihdosta oli prosentin, kun vuotta aiemmin se oli 3 prosenttia.

Sen sijaan muiden henkilöstön hankintapalvelujen liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta ja palveluerän osuus työllistämistoiminta toimialan liikevaihdosta kasvoi 7 prosentista 8 prosenttiin.

Työllistämistoiminta toimialan liikevaihdosta 98 prosenttia kertyi kotimaasta. Liikevaihdosta 91 prosenttia kertyi yksityisen sektorin asiakkailta.

Tilastosta ei käy ilmi ulkomaisten yritysten Suomeen välittämä vuokratyövoima.

Kuvio 2. Työllistämistoiminta (TOL 78) -toimialan liikevaihto palveluerittäin 2018-2019, CPA-tuoteluokitus

Kuvio 2. Työllistämistoiminta (TOL 78) -toimialan liikevaihto palveluerittäin 2018-2019, CPA-tuoteluokitus

* Työllistämistoiminta (TOL 78) -toimialan liikevaihtoon sisältyvät CPA tuoteluokituksen mukaiset luokat 78.1 Työvälityspalvelut, 78.2 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut, 78.3 Muut henkilöstön hankintapalvelut


Lähde: Yrityspalvelut 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Savolainen 029 551 3259, yrityspalvelut@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (201,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/palhy/2019/palhy_2019_2020-10-09_tie_001_fi.html