Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.10.2020

Omsättningen av arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster fortsatte att öka år 2019

Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade sysselsättningen inom servicenäringarna kraftigast inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster, där omsättningen steg med mer än nio procent år 2019. Omsättningen ökade jämfört med året innan också bl.a. inom konsulttjänster till företag, juridiska tjänster, datatekniska tjänster samt redovisnings-, bokförings- och revisionstjänster. En nedgång visade däremot omsättningen av tjänster inom marknads- och opinionsundersökning samt teknisk provning och analys.

Figur 1. Utvecklingen av omsättningen inom utvalda näringsgrenar inom företagstjänster 2017–2019

Figur 1. Utvecklingen av omsättningen inom utvalda näringsgrenar inom företagstjänster 2017–2019

Inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster var den största tjänsteposten fortfarande personaluthyrningstjänster; tjänster avseende uthyrning av personal inom hotell- och restaurangbranschen visade en kraftig ökning år 2019

Merparten av omsättningen av tjänster inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster, 86 procent, bestod av försäljning av personaluthyrningstjänster. Arbetsförmedlings- och övriga personalfunktionstjänster utgjorde 14 procent av omsättningen inom näringsgrenen arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster.

Den största tjänsteposten inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster var fortfarande tjänster avseende uthyrning av personal inom industrin. Omsättningen av dessa tjänster låg på samma nivå som året innan. Tjänstepostens andel av omsättningen inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster sjönk från 20 procent året innan till 18 procent.

När det gäller tjänsteposterna inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster ökade omsättningen inom tjänster avseende uthyrning av personal inom hotell- och restaurangbranschen kraftigt från året innan. Ökningen i euro av dessa tjänster var också störst av tjänsteposterna. Tjänstepostens andel av omsättningen inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster ökade från 8 procent året innan till 14 procent. Dessutom ökade omsättningen av personaluthyrningstjänster inom transport, magasinering och logistik samt handeln klart från året innan. Dessa tjänsteposters andel av omsättningen inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster ökade också jämfört med året innan. Transport-, magasinerings- och logistikbranschens andel av omsättningen inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster ökade från 14 procent till 16 procent och handelns från 6 procent till 8 procent.

När det gäller tjänsteposterna inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster minskade omsättningen betydligt inom rekrytering av chefer samt inom uthyrning av personal inom marknadsföring och försäljning. När det gäller tjänster avseende rekrytering av chefer sjönk omsättningen från 5 procent till 2 procent. Tjänster avseende uthyrning av personal inom marknadsföring och försäljning utgjorde en procent av omsättningen inom näringsgrenen arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster, medan andelen året innan var 3 procent.

Däremot ökade omsättningen inom övriga personalfunktionstjänster klart från året innan och tjänstepostens andel av omsättningen inom näringsgrenen arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster ökade från 7 procent till 8 procent.

Av omsättningen från arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster härrörde 98 procent från Finland. Den privata sektorns kunder stod för 91 procent av omsättningen.

Av statistiken framgår inte hyrd arbetskraft som utländska företag förmedlat till Finland.

Figur 2. Omsättningen inom näringsgrenen Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster (TOL 78) efter tjänstepost 2018–2019, produktindelningen CPA

Figur 2. Omsättningen inom näringsgrenen Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster (TOL 78) efter tjänstepost 2018–2019, produktindelningen CPA

* I omsättningen för näringsgrenen arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster (TOL 78) ingår grupperna 78.1 Arbetsförmedlings- och rekryteringstjänster, 78.2 Tjänster avseende personaluthyrning, 78.3 Övriga personalfunktionstjänster enligt produktindelningen i CPA.


Källa: Företagstjänster 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Savolainen 029 551 3259, yrityspalvelut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (186,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 9.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/2019/palhy_2019_2020-10-09_tie_001_sv.html