Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.9.2012

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 3,9 procent under april–juni

Omsättningen inom servicenäringarna ökade med 3,9 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen inom servicenäringarna med 7,4 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Uppgifterna har arbetsdagskorrigerats genom eliminering av de växlingar som förorsakas av kalendern.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Utvecklingen av omsättningen under april-juni var i alla huvudnäringsgrenar inom servicebranschen långsammare än året innan, med undantag av fastighetsverksamhet, där omsättningen ökade med nästan 7 procent. I företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik var ökningen 6,0 procent och inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 5,0 procent. Svagast utvecklades omsättningen inom annan serviceverksamhet samt i företag inom informations- och kommunikationsverksamhet.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 09 1734 2670, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. juni 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2012/06/plv_2012_06_2012-09-14_tie_001_sv.html