Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.12.2017

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juli-september med 6,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 6,3 procent under juli-september jämfört med motsvarande period året innan. Av näringsgrenarna var utvecklingen fortfarande kraftigast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+10,1 %) samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+8,9 %). Också näringsgrenen transport och magasinering uppnådde en god tillväxt på 6,8 procent. Den måttligaste ökningen av omsättningen visade näringsgrenen annan serviceverksamhet (+2,2 %). I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Omsättningen inom servicebranschen övergår till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången i april 2018.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (286,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. september 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/09/plv_2017_09_2017-12-13_tie_001_sv.html