Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Den nya näringsgrensindelningen införs i omsättningsindexet för servicebranscher i april 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Klassificeringen införs i omsättningsindexet för servicebranscher i april 2009 gällande uppgifterna för januari 2009. Samtidigt ändras de statistiska uppgifterna i databastjänsterna och samlingspublikationerna så att de följer TOL 2008. Uppgifter enligt TOL 2002 publiceras inte längre. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga. Basåret för statistiken byts ut i samband med näringsgrensrevideringen, det nya basåret är 2005.

Ändringar i näringsgrensindelningen för branscherna vid övergången till TOL 2008

I och med den nya näringsgrensindelningen publiceras i omsättningsindexet för servicebranscher nu åtta huvudgrupper istället för tidigare fyra.

Huvudgrupper som publicerats enligt näringsgrensindelningen TOL 2002:

 • H Hotell- och restaurangverksamhet
 • I Transport, magasinering och kommunikation
 • K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet , företagstjänster
 • O Andra samhälleliga och personliga tjänster

Huvudgrupper som kommer att publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008:

 • H Transport och magasinering
 • I Hotell- och restaurangverksamhet
 • J Informations- och kommunikationsverksamhet
 • L Fastighetsverksamhet
 • M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 • N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
 • R Kultur, nöje och fritid
 • S Annan serviceverksamhet

Innehållet i huvudgrupperna i näringsgrensindelningen TOL 2008 ändras jämfört med huvudgrupperna i TOL 2002. Ett undantag är I Hotell- och restaurangverksamhet, som i praktiken motsvarar huvudgruppen H enligt TOL 2002.

Den nya huvudgruppen J Informations och kommunikationsverksamhet omfattar

 • Telekommunikation som flyttas över från huvudgruppen Transport, magasinering och kommunikation enligt TOL 2002
 • Planering och sändning av program som flyttas över från huvudgruppen O Andra samhälleliga och personliga tjänster enligt TOL 2002
 • Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. samt informationstjänster (tidigare Databehandlingstjänster) som flyttas över från huvudgruppen K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster

Dessutom omfattar den nya huvudgruppen J Informations- och kommunikationsverksamhet

 • Förlagsverksamhet, som är en kombination av tvåsiffernivån 22 Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningar och 72 Databehandlingstjänster.
 • Film-, video- och tv-programverksamhet, som är en kombination av tvåsiffernivåerna 22 Förlagsverksamhet, grafisk produktion och reproduktion av inspelningar och 92 Rekreations-, kultur- och sportverksamhet enligt TOL 2002.

Mera information om hur revideringen av näringsgrensindelningen inverkar på omsättningsindexet för servicebranscher

Publiceringsnivåerna för omsättningsindexet för servicebranschen enligt TOL 2008 finns på ingångssidan till statistiken. Retroaktiva uppgifter fr.o.m. år 1995 publiceras av alla serier enligt den nya näringsgrensindelningen.

Inverkan av revideringen på de olika servicenäringsgrenarna tas också upp i fokusavsnittet av Branschöversikten 2/2008 (på finska).


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/plv_2008-09-26_uut_001_sv.html