Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Skillnader i importsiffrorna i nationalräkenskaperna och i input-output-tabellerna

Värdet på importen i tillgångs- och användningstabellerna samt i input-output-tabellerna åren 2000-2005 är mindre än det reviderade värdet på importen av varor och tjänster som publicerats i nationalräkenskaperna i januari 2008. Eftersom balanseringen av tillgångs- och användningstabeller är en tidskrävande process har det inte i detta sammanhang varit möjligt att utarbeta nya balanserade tillgångs- och användningstabeller och input-output-tabeller som härletts från dem. Importvärdena i tillgångs- och användningstabellerna samt i input-output-tabellerna korrigeras samtidigt med andra nivåjusteringar i nationalräkenskaperna. De nya tabellerna publiceras år 2009. Till dess avviker tabellernas importsiffror från de reviderade importsiffrorna enligt tabellen.

Import av varor och tjänster, miljoner euro.

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Reviderat värde 44856 44520 44584 45965 50284 58813
Tillgångs- och användningstabeller 44156 43120 42762 44168 48577 56953
Skillnad 700 1400 1822 1797 1707 1860

Förfrågningar: Markku Räty (09) 1734 2647, Anneli Miettinen (09) 1734 2320, Antti Pasanen (09) 1734 2629, skt.95@stat.fi


Senast uppdaterad 4.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/pt_2008-06-04_uut_001_sv.html