Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.5.2010

Kubikvolymen för bygglov ökade med 16 procent i mars

I mars 2010 beviljades bygglov för totalt 3,4 miljoner kubikmeter, vilket är 16 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med nästan 75 procent och särskilt ökade kubikvolymen för bygglov för fristående småhus, som fördubblades jämfört med mars året innan. Kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader minskade däremot med 45 procent från året innan..

I mars 2010 beviljades bygglov för 2 400 nya bostäder, vilket är ungefär 65 procent fler än året innan. Antalet bygglov som beviljats för nya småhusbostäder fördubblades och antalet bygglov för rad- och kedjehus fyrdubblades jämfört med mars året innan. Byggloven för flervåningsbostäder ökade med 11 procent.

Under januari–mars ökade byggloven med 14 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader nästan fördubblades. Byggloven för industri- och lagerbyggnader minskade med ungefär en femtedel från året innan.

Volymen av nybyggnad minskade med nästan 5 procent i mars

I mars 2010 minskade den pågående byggnadsproduktionen med 4,6 procent jämfört med året innan..

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Volymen av bostadsbyggnader ökade med 36,5 procent från året innan. Inom bostadsbyggande ökade särskilt volymen av flervåningsbostadshus, som steg med drygt 50 procent, och volymen av fristående småhus, som steg med drygt 30 procent från året innan. Volymen av annat byggande än bostadsbyggande sjönk ytterligare. Minskningen var 25,4 procent från mars 2009.

Volymen av kontorsbyggnader och industribyggnader minskade mest, med drygt 50 procent jämfört med året innan.

Volymen av nybyggnad minskade med 9,4 procent under januari–mars jämfört med motsvarande period året innan.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (303,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 26.05.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/03/ras_2010_03_2010-05-26_tie_001_sv.html