Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.2.2011

Kubikvolymen för bygglov minskade med över 31 procent i december

I december 2010 beviljades bygglov för totalt 2,5 miljoner kubikmeter, vilket är 31,2 procent mindre än året innan. Nedgången berodde isynnerhet på att byggloven för offentliga servicebyggnader och för affärs- och kontorsbyggnader minskade. År 2010 beviljades 7,5 procent fler bygglov än år 2009. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Beviljade bygglov, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade i december med 2,7 procent. Den största ökningen visade kubikvolymen för bygglov för flervåningsbostadshus, som mer än fördubblades jämfört med december år 2009. Kubikvolymen för bygglov för fristående småhus minskade däremot med över en tredjedel och för rad- och kedjehus med nästan hälften.

I december 2010 beviljades bygglov för 2 187 nya bostäder, vilket är 3,9 procent färre än året innan. Antalet bygglov för bostäder i fristående bostadshus sjönk med över 38 procent och motsvarande tal för rad- och kedjehus minskade med drygt 54 procent. Antalet bygglov för bostäder i flervåningsbostadshus ökade för sin del med över hälften.

År 2010 ökade kubikvolymen för bygglov för alla byggnader med 1,1 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med 30,4 procent. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader sjönk med 17,3 procent och för offentliga servicebyggnader med 16,5 procent.

Volymökningen inom nybyggnad närmare 26 procent i december

I december 2010 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen av den pågående byggnadsproduktionen med 25,8 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande ökade mest, med 42,2 procent från året innan. Den kraftiga ökningen beror på den exceptionellt låga volymen av bostadsbyggande år 2009.

Inom bostadsbyggande fortsatte särskilt volymen av rad- och kedjehusbyggande att öka kraftigt. Också volymen av byggande av flervåningsbostadshus och fristående småhus har stigit rejält under året. Volymen av annat än bostadsbyggande ökade med 11,9 procent från december 2009.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (330,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/12/ras_2010_12_2011-02-28_tie_001_sv.html