Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.9.2012

Kubikvolymen för bygglov ökade i juli med nästan 3 procent från året innan.


Korrigerad 25.9.2012 kl 11.30. Korrigeringen är markerad med rött, var tidigare minskade.

I juli 2012 beviljades bygglov för totalt 1,8 miljoner kubikmeter, vilket är 2,8 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade i juli med 10,5 procent. Mest minskade kubikvolymen för bygglov för rad- och kedjehus, med 41,2 procent. Kubikvolymen för bygglov för fristående småhus minskade med 15,1 procent. Kubikvolymen för bygglov för flervåningsbostadshus ökade för sin del med 11,0 procent från året innan.

Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande ökade i juli med 11,9 procent från året innan.

Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader ökade i juli med 77,1 procent från året innan. Den kraftiga ökningen beror i viss mån på den låga kubikvolym för bygglov vid jämförelsetidpunkten.

Kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader minskade med 18,6 procent.

I juli 2012 beviljades bygglov för 1 561 bostäder, vilket är 3,2 procent färre än året innan. Antalet bygglov för bostäder i rad och kedjehus minskade mest, med 31,8 procent. Antalet bygglov för höghusbostäder ökade för sin del med 17,7 procent från året innan.

Volymen inom nybyggnad minskade i juli med nästan 8 procent jämfört med året innan.

I juli 2012 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 7,8 procent jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggande minskade med 7,4 procent från juli 2011. Volymen minskade i alla hustyper: fristående småhus med 8,5 procent, rad- och kedjehus med 5,9 procent och flervåningsbostadshus med 5,4 procent.

I juli minskade volymen av industri- och lagerbyggande mest, med 26,8 procent från året innan. Volymen av affärs- och kontorsbyggnader minskade med 5,2 procent. Volymen av offentliga servicebyggnader ökade däremot med 3,5 procent.

Volymen av annat än bostadsbyggande minskade med 8,1 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (308,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/07/ras_2012_07_2012-09-25_tie_001_sv.html