Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2012

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 18 procent under tredje kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för 7,3 miljoner kubikmeter under juli–september 2012, vilket är 17,7 procent mindre än för ett år sedan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade under samma period med 9,7 procent.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov minskade med drygt 26 procent i september

I september 2012 beviljades bygglov för totalt 2,6 miljoner kubikmeter, vilket är 26,4 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade i september med 23,1 procent. Mätt med volym minskade byggloven både för fristående småhus och flervåningsbostadshus, med 27,8 procent respektive 23,5 procent. Kubikvolymen för bygglov för rad- och kedjehus ökade för sin del med 7,7 procent i september jämfört med året innan.

Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade i september med 28,2 procent från september år 2011.

Kubikvolymen för bygglov minskade i september i alla huvudgrupper av byggnadstyper: offentliga servicebyggnader med 41,3 procent, industri- och lagerbyggnader med 36,5 procent och affärs- och kontorsbyggnader med 15,5 procent.

I september 2012 beviljades bygglov för 2 467 bostäder, vilket är 19,5 procent färre än året innan. Mest minskade byggloven för småhusbostäder.

Volymen inom nybyggnad minskade i september med nästan 11 procent jämfört med året innan

I september 2012 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 10,9 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande minskade med 8,2 procent från september 2011.

Minskningen av bostadsbyggande syns särskilt i volymen av fristående småhus, där minskningen var 10,5 procent jämfört med året innan. Volymen av flervåningsbostadshus minskade med 5,4 procent och volymen av rad- och kedjehus med 1,4 procent.

Volymen av annat byggande än bostadsbyggande minskade i september med 13,5 procent.

Volymen av industri- och lagerbyggande minskade mest, med 30,5 procent från året innan. Volymen av affärs- och kontorsbyggande minskade under samma tid med 12,9 procent.

I september ökade volymen av offentliga servicebyggnader med 2,9 procent jämfört med september 2011.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (356,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/09/ras_2012_09_2012-11-27_tie_001_sv.html