Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.8.2020

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni edelleen

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 toisella neljänneksellä rakennuslupia myönnettiin 10,9 miljoonaa kuutiometriä, 31,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakentamiseen myönnetty kuutiomäärä väheni 22,2 prosenttia ja muuhun kuin asuinrakentamiseen myönnetty kuutiomäärä 34,7 prosenttia. Kaikissa talotyypeissä kuutiomäärät vähenivät vuodentakaisesta, eniten väheni liike- ja toimistorakentamiseen myönnetty kuutiomäärä, jopa 46,3 prosenttia.

Rakennuslupailmoitusten kuntakohtainen viive on koronavirustilanteen ja kesälomakauden seurauksena osoittautunut tavanomaista pidemmäksi. Kesäkuun osalta rakennuslupailmoituksia puuttuu muutamilta suuremmilta kunnilta. Tiedot tulevat täydentymään seuraaviin julkaisuihin.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet, milj. m3, liukuva vuosisumma

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet, milj. m3, liukuva vuosisumma

Asuinrakentamiseen myönnetty kuutiomäärä väheni

Asuinrakentamiseen rakennuslupia myönnettiin huhti-kesäkuun aikana vuodentakaista vähemmän, yhteensä 3,3 miljoonaa kuutiometriä. Vastaava määrä vuotta aiemmin oli 4,3 miljoonaa kuutiometriä. Kerrostaloille myönnetty kuutiomäärä väheni 22,1 prosenttia ja pientalojen kuutiomäärä 19,0 prosenttia vuodentakaisesta.

Rakennuslupia myönnettiin toisen neljänneksen aikana kaikkiaan 10 657 asunnolle, määrä väheni 22,1 prosenttia vuodentakaisesta. Samaan aikaan aloitettiin kaikkiaan 11 732 asunnon rakentaminen, laskua oli 1,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Rakennustuotannon volyymi kasvoi

Käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi pysyi huhti-kesäkuun aikana lähes edellisvuoden tasolla, kasvua oli 0,1 prosenttia vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymi väheni 3,3 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi puolestaan kasvoi ajanjaksolla 2,7 prosenttia. Samaan aikaan rakennushankkeita aloitettiin tilavuudella mitattuna 5,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakentamisen aloituksia oli 0,9 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2015=100, trendi

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2015=100, trendi

Puolivuotiskaudella rakennuskuutioiden lupamäärä väheni

Vuoden 2020 alkupuoliskolla rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 15 958 hankkeelle ja 18,7 miljoonalle kuutiometrille. Vastaavat vuodentakaiset luvut olivat 16 781 hanketta ja 25,1 miljoonaa kuutiometriä. Vastaavasta vuoden takaisesta jaksosta kuutiomäärällä mitattua vähenemistä oli 25,5 prosenttia.

Asuinrakentamiseen rakennuslupia myönnettiin tammi-kesäkuussa 5,7 miljoonaa kuutiometriä. Vähenemistä vuodentakaisesta 6,9 miljoonasta kuutiometristä oli 17,4 prosenttia. Kerrostalojen kuutiomäärä väheni 21,0 prosenttia ja pientalojen kuutiomäärä 9,6 prosenttia.

Heinäkuun ennakolliset tiedot

Tilastokeskus julkaisee toistaiseksi ennakollista tietoa aloitetuista rakennushankkeista. Tätä aikasarjaa on saatavilla vuodesta 2018 lähtien.

Tähän asti kertyneen aineiston mukaan aloitettujen rakennushankkeiden liukuva vuosisumma väheni heinäkuussa kesäkuuhun verrattuna.

Tähän asti kertyneen aineiston mukaan aloitettujen rakennushankkeiden liukuva vuosisumma väheni 0,3 prosenttia heinäkuussa kesäkuuhun verrattuna. Vahvan alkuvuoden ansiosta liukuva vuosisumma oli kuitenkin 0,6 prosenttia korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan.  

 

Ennakolliset aloitetut rakennushankkeet, liukuva vuosisumma ja kuukausimuutos

Ennakolliset aloitetut rakennushankkeet, liukuva vuosisumma ja kuukausimuutos

Luvut eivät ole vertailukelpoisia julkaisuissa esitettyjen estimoitujen aloitusten kanssa. Ennakolliset tiedot pohjautuvat rekisteröityihin aloituksiin ja niiden arvot eivät täydenny ensimmäisestä julkaisusta.


Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.8.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. kesäkuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2020/06/ras_2020_06_2020-08-25_tie_001_fi.html