Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.8.2020

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 10,9 miljoner kubikmeter under andra kvartalet 2020, vilket är 31,2 procent mindre än för ett år sedan. Kubikvolymen som beviljats för bostadsbyggande minskade med 22,2 procent och kubikvolymen för annat byggande än bostadsbyggande med 34,7 procent. Kubikvolymen för alla hustyper minskade från året innan, mest minskade kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggande, med rentav 46,3 procent.

Den kommunvisa eftersläpningen i meddelandena om bygglov har visat sig vara i någon mån längre än vanligt som en följd av omständigheter i anslutning till coronavirussituationen och den påbörjade semesterperioden. Uppgifterna kompletteras först sedan meddelande erhållits.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend

Preliminära uppgifter för juli

Statistikcentralen publicerar tillsvidare preliminära uppgifter om påbörjade byggprojekt. Tidsserien är tillgänglig fr.o.m. år 2018.

Enligt de preliminära uppgifterna minskade den glidande årssumman av byggstarterna i juli från juni.

Den glidande årssumman av volymen för påbörjade byggprojekt minskade i juni med 0,3 procent från juni. Tack vare en stark början på året var den glidande årssumman dock 0,6 procent högre än under motsvarande period året innan.

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Preliminära registrerade byggstarter, mn m3, glidande årssumma

Siffrorna är inte jämförbara med de estimerade byggstarter som presenteras i publikationerna. De preliminära uppgifterna baserar sig på registrerade byggstarter och deras värden kompletteras inte på basis av den första publikationen.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Laukkanen 029 551 3017, Merja Järvinen 029 551 2458, Petri Kettunen 029 551 3558, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2020/06/ras_2020_06_2020-08-25_tie_001_sv.html