Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.8.2019

Den svaga utvecklingen av omsättningen inom husbyggande fortsatte i juni

Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom byggverksamhet ökade med 3,6 procent från juni år 2018, men försäljningsvolymen stannade på samma nivå som året innan. Ökningen av byggverksamhet bromsades upp av näringsgrenen husbyggande, där förändringen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen från året innan nu har varit kring noll under två månader i följd. Mätt med försäljningsvolym var husbyggande den enda sjunkande näringsgrenen inom byggverksamhet. Tillväxten inom byggverksamhet genererades av specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet samt av företag inom anläggningsarbeten.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom byggverksamhet, juni 2019, %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom byggverksamhet, juni 2019, %

Beräkningen av omsättningsindexen för byggverksamhet baserar sig på Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ, som kompletteras med Statistikcentralens försäljningsenkät. På grund av faktureringspraxis kan det också finnas stora variationer i byggföretagens månatliga omsättning. Slutfakturan för stora projekt kan synas som försäljning för en månad, även om man arbetat för projektet i flera månader eller år.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer.


Källa: Omsättningsindex för byggverksamhet 2019, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Liina Arhosalo 029 551 3612, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för byggverksamhet [e-publikation].
ISSN=1798-5927. juni 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlv/2019/06/rlv_2019_06_2019-08-14_tie_001_sv.html