Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakentamisen liikevaihtokuvaajan julkaisutasot uudistuvat siirryttäessä toimialaluokitus TOL 2008:aan

TOL 2008 -luokituksen mukaiset uudet julkaisutasot

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Rakentamisen liikevaihtokuvaajassa huhtikuussa 2009, jolloin julkaistaan vuoden 2009 tammikuun tiedot. Rakentamisen liikevaihtokuvaajan yhteydessä julkaistava rakentamisen myynnin määrä-indeksin toimialat muuttuvat vastaavalla tavalla.

Lisätietoja saa Kaj Isakssonilta (09) 1734 3633, rakenus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Pääluokka ja kaksinumerotasot:

F Rakentaminen

41 Talonrakentaminen

42 Maa- ja vesirakentaminen

43 Erikoistunut rakennustoiminta

Luokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät Tilastokeskuksen luokitussivuilta

TOL 2008- ja TOL 2002 -tietojen käyttö ja vertailtavuus

Siirtymäkauden ajan, vuoden 2011 puoliväliin asti, käytössä on eri tilastoissa sekä TOL 2008:n että TOL 2002:n mukaisia tietoja. Myös silloin, kun käytetään Rakentamisen liikevaihtokuvaajan vanhalla luokituksella aiemmin julkaistuja sarjoja yhdessä tulevien uudella luokituksella julkaistavien sarjojen kanssa, joudutaan eri toimialaluokitusten mukaisia tietoja yhdistämään.

Rakentamisen liikevaihtokuvaajan TOL 2002 luokituksen mukaisia tietoja sekä TOL 2008 luokituksen mukaisia tietoja voidaan vertailla parhaiten seuraavasti:

F Rakentaminenvastaalähes täysin TOL 2002-luokituksella julkaistua pääluokkaa F.

TOL 2008 toimialaluokka, 41 talonrakentaminen, ei vastaa TOL 2002 toimialaluokituksen saman nimistä talonrakentamisen luokkaa. Uusi talonrakentamisen toimiala vastaa vanhan TOL 2002 luokituksen mukaan viisinumerotason luokkaa, yleiset talonrakennustyöt. Vanhasta toimialaluokasta, talonrakentaminen, on erotettu rakentamiseen liittyvät asennus- ja viimeistelytyöt uuteen luokkaan 43 Erikoistuneeseen rakennustoimintaan.

43 Erikoistunut rakennustointa on uusi toimialaluokka rakentamisen pääluokassa. Erikoistunut rakennustoiminta sisältää vanhan TOL 2002 toimialaluokkaan talonrakentaminen kuuluneet rakennusasennukset, rakentamisen viimeistelytyöt ja rakennuskonevuokrauksen käyttäjineen.

Vanhassa toimialaluokituksessa TOL 2002 maa- ja vesirakentaminen kerättiin 5-numerotason toimialoista, 45110, 45120, 45219, 45230 ja 45240. TOL 2008 luokituksen maa- ja vesirakentamisen pääluokka (42) vastaa kutakuinkin TOL2002 luokituksesta kerättyjä vastaavia luokkia. Erikoistuneeseen rakentamiseen (43) on siirtynyt TOL2002:sta 45110 raivaus, purku ja pohjarakentaminen ja 4512 maaperän koeporaus.

Merkittävin rakentamisen toimialan ulkopuolelta tuleva lisäluokka on kiinteistöalanpalveluista siirtyvä kiinteistöjen rakennuttaminen, joka liitettään sekä talonrakentamisen että maa- ja vesirakentamisen toimialaluokkaan. Kokonaisuutena muutos ei merkittävästi lisää rakentamisen liikevaihtoa , koska suuret rakennusyritykset, jotka ovat myös rakennuttajia, ovat kuuluneet TOL 2002 toimialaluokituksen mukaan päätoimialaan rakentaminen, sillä rakennuttaminen on muodostanut vain pienen osan niiden liikevaihdosta.

Taannehtivien tietojen julkaiseminen TOL 2008 -luokituksella

Kaikista kolmesta edellä mainitusta rakentamisen toimialasta julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 1995 alkaen.

Vuosien 2005-2008 tiedot lasketaan mikroaineistosta perusvuoden vaihdon vuoksi. Vuosien 1995-2004 tiedot muodostetaan aiempaa tilastoaineistoa hyödyntäen käyttäen seuraavia menetelmiä:

  • hyödyntämällä aiemmin julkaistuja TOL 2002 -tietoja sellaisenaan (mikäli vanhan sarjan sisältö vastaa riittävän hyvin TOL 2008 -luokituksella julkaistavaa sarjaa) tai
  • painottamalla yhteen vanhoja TOL 2002 aikasarjoja tai
  • laskemalla mikroaineistosta.

Vuosille 1995-2004 muodostettujen taannehtivien tietojen tarkkuus on lähes yhtä hyvä kuin aiemmin julkaistujen vastaavien tietojen tarkkuus. Vuosien 2005-2008 tietojen tarkkuus ei muutu luokitus- ja perusvuosivaihdoksen yhteydessä.

Lisätietoja toimialauudistuksen vaikutuksesta Rakentamisen liikevaihtokuvaajaan

Rakentamisen liikevaihtokuvaajan siirtymisestä TOL 2008 -toimialaluokitukseen on uutinen tilaston kotisivulla.

Toimialauudistuksen vaikututusta rakentamisen toimialoihin on pohdittu myös Rakentamisen toimialakatsauksen 2/2008 fokus-osiossa.


Päivitetty 26.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/rlv_2008-09-26_luo_001.html