Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2010 - 2014

Rikos 2010 2011 2012 2013 2014
KAIKKI RIKOKSET 1) 431 623 458 251 425 421 424 786 417 898
A Omaisuusrikokset 247 299 259 771 237 609 240 547 241 326
Murrot yhteensä 38 555 39 704 35 046 32 514 33 972
Asuntomurrot 6 453 6 672 6 281 5 749 6 363
-vapaa-ajanasunnosta 1 537 1 825 1 478 1 791 1 840
-muusta asunnosta 4 916 4 847 4 803 3 958 4 523
Liikemurrot 4 091 4 537 4 001 3 843 4 044
Moottoriajoneuvomurrot 13 526 13 853 10 738 9 597 9 253
Muut murrot 14 485 14 642 14 026 13 325 14 312
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 11 150 11 983 8 815 7 963 7 773
-moottoriajoneuvon anastus 1 438 1 574 1 146 1 090 1 050
-moottoriajoneuvon luvaton käyttö 924 945 846 746 768
-moottoriajoneuvon törkeä luvaton käyttö 2 - 2 1 2
-moottoriajoneuvon käyttövarkaus 8 749 9 443 6 802 6 104 5 925
-törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 37 21 19 22 28
Ryöstöt yhteensä 1 508 1 622 1 616 1 524 1 689
-törkeä ryöstö 156 208 218 196 216
Vahingonteot yhteensä 49 160 54 970 44 417 43 375 42 516
- törkeä vahingonteko 243 227 239 266 253
Kavallukset yhteensä 3 303 3 229 3 272 3 574 3 075
-törkeä kavallus 331 291 374 358 372
Petokset yhteensä 15 860 17 794 20 946 22 835 23 515
-törkeä petos 957 1 149 1 052 1 100 1 351
Maksuvälinepetokset yhteensä 4 458 5 655 6 231 7 607 7 771
-törkeä maksuvälinepetos 124 149 127 123 123
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 35 715 42 919 40 853 38 026 35 236
Tappo, murha tai surma 110 114 89 95 101
Tapon, murhan tai surman yritys 308 306 350 264 327
Pahoinpitelyt yhteensä 33 082 40 171 38 231 35 515 32 928
- törkeä pahoinpitely 1 996 2 053 1 874 1 791 1 645
C Seksuaalirikokset 2 417 3 252 3 511 3 310 3 001
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 102 1 682 1 567 1 657 1 416
Raiskaus 818 1 039 1 009 975 1 009
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 13 566 14 417 14 361 13 700 12 592
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 682 1 947 1 852 1 682 1 704
Haitanteko virkamiehelle 2 161 2 310 2 183 1 916 1 863
E Eräät liikennerikokset 53 423 54 098 48 005 45 251 45 557
Rattijuopumukset yhteensä 21 130 21 459 19 134 17 994 17 608
- törkeä rattijuopumus 11 242 11 409 10 333 9 001 8 304
F Muut rikokset 79 203 83 794 81 082 83 952 80 186
Huumausainerikokset yhteensä 19 724 20 394 20 102 22 656 21 781
- törkeä huumausainerikos 1 083 1 036 1 025 1 237 1 161
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 4 053 5 121 4 601 4 474 3 686
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2014, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 31.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2014, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2010 - 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2014/13/rpk_2014_13_2015-03-31_tau_001_fi.html