Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.3.2015

Väkivaltarikosten uhrien määrä laski 6,3 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2014 koko maassa kaikkiaan 417 900 rikosta, mikä on 6 900 rikosta (1,6 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2014 selvitettyihin 236 700 rikokseen epäiltiin syylliseksi yhteensä 263 300 henkilöä, mikä on 13 000 (4,7 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tietoon tulleiden väkivaltarikosten uhriksi joutui 36 700 henkilöä

Pahoinpitelyrikokset tekopaikan ja uhrin sukupuolen mukaan 2014 (Kaikkiaan 32 928 rikosta)

Pahoinpitelyrikokset tekopaikan ja uhrin sukupuolen mukaan 2014 (Kaikkiaan 32 928 rikosta)

Pahoinpitelyrikoksista yhteensä vajaa 40 prosenttia tehtiin yksityisissä asunnoissa. Naisiin kohdistuvista pahoinpitelyistä yksityisessä asunnossa tehtiin yli puolet ja miehiin kohdistuvista neljännes. Miehiin kohdistuvista pahoinpitelyistä runsaat 45 prosenttia tapahtui yleisellä paikalla ja naisiin kohdistuvista vajaa neljännes. Ravitsemusliikkeessä tehtiin runsaat 10  prosenttia pahoinpitelyistä.

Vuonna 2014 tietoon tulleiden väkivaltarikosten uhriksi joutui 36 700 henkilöä, mikä oli 6,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Uhreista miehiä oli 20 900 (56,9 prosenttia) ja naisia 15 800 (43,1 prosenttia). Miesuhrien määrä oli 8,3 ja naisuhrien 3,5 prosenttia pienempi kuin vuonna 2013. Pahoinpitelyrikoksiin uhriksi joutui yhteensä 32 100 henkilöä, joista miehiä oli 18 900 (58,9 prosenttia) ja naisia 13 200 (41,1 prosenttia). Tieto uhrista saadaan luotettavasti vain tietyistä väkivaltarikoksista.

Pahoinpitelyrikoksen uhrin tyypillinen ikä oli 18 vuotta. Tähän ikäluokkaan sijoittui 1 200 (3,7 prosenttia) kaikista uhriksi joutuneista. Ikäryhmään 18–21–vuotta kuului 14,0 prosenttia pahoinpitelyrikosten uhreista. Pahoinpitelyrikoksen uhriksi joutuneista 50 vuotta täyttäneitä oli 4 500 (14,1 prosenttia). Alle 18–vuotiaisiin lapsiin kohdistuvat pahoinpitelyrikokset vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 5,7 prosenttia. Lapsiuhreja oli nyt 5 000. Tämä on 15,6 prosenttia kaikista pahoinpitelyrikosten uhreista. Pahoinpitelyrikoksen uhriksi joutuneista lapsista 3 200 (64,5 prosenttia) oli poikia ja 1 800 (35,5 prosenttia) tyttöjä. Pahoinpitelyrikosten lapsiuhreista ikäluokkaan 0–9 sijoittui 31,5 prosenttia, 10–14-vuotiaisiin 32,1 prosenttia ja 15–17-vuotiaisiin 36,5 prosenttia. Lapsena seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneista 1 200 henkilöstä 89,2 prosenttia oli tyttöjä ja 10,8 prosenttia poikia.

Eräiden rikosten uhrit iän ja sukupuolen mukaan 2014

Eräiden rikosten uhrit iän ja sukupuolen mukaan 2014

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Tarkempia tietoja vuoden 2014 tietoon tulleista rikoksista löytyy 31.3.2015 julkaistusta katsauksesta sekä PX-Web tietokantapalvelusta . Tietoon tullutta perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kuvaava tietokantataulukko päivitetään 28.5.2015 julkistuksen yhteydessä.


Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2014, tietoon tullut rikollisuus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (743,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 31.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Viranomaisten tietoon tullut rikollisuus 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2014/13/rpk_2014_13_2015-03-31_tie_001_fi.html