Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.7.2017

Tietoon tulleiden raiskausten määrä kasvussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2017 tammi-kesäkuun aikana kaikkiaan 364 800 rikosta ja rikkomusta, mikä on 31 500 tapausta (8 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 17 300 eli 2,2 prosenttia edellisvuoden tammi-kesäkuuta vähemmän. Raiskausrikoksia kirjattiin 620, mikä on 22,6 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Seksuaalirikokset kuukausittain 2014–2017

Seksuaalirikokset kuukausittain 2014–2017

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2017 tammi-kesäkuun aikana poliisin tietoon tuli 358 000 rikosta ja rikkomusta, mikä on 7,8 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 vastaavana aikana. Tullin tietoon tuli vuoden 2017 tammi-kesäkuussa 4 100 ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 2 650 rikosta ja rikkomusta. Vuoden 2016 tammi-kesäkuuhun verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 21,7 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 7,8 prosenttia.

Sakkolain uudistus 1.12.2016 vaikuttaa rikostilastojen päivittymiseen etenkin liikennerikosten osalta. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 60 päivän viiveellä.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2017 tammi-kesäkuun aikana 16 200, mikä on 300 tapausta (1,8 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2016 vastaavana aikana. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi  800, mikä on 6,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 40 eli 3 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin.

Raiskauksia ilmoitettiin 623 eli 115 tapausta (22,6 prosenttia) ennemmän kuin vuoden 2016 tammi-kesäkuun aikana. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 598, mikä on 7,7 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-kesäkuussa. Lisäksi ilmoitettiin 384 muuta seksuaalirikosta, joista 190 oli seksuaalista ahdistelua. Vuoden 2016 tammi-kesäkuuhun verrattuna seksuaalisten ahdisteluiden määrä laski 73 tapauksella (27,8 prosentilla). Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2017 tammi-kesäkuun aikana tietoon yhteensä 98 700, mikä on 13 000 (11,7 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Vuoden 2017 tammi-kesäkuun aikana petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 11 300, mikä on 10,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Törkeitä petoksia tuli ilmi 594, mikä on 15,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2017 tammi-kesäkuun aikana ilmi 3 300, mikä on 6 300 tapausta (65,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 106. Kaikista maksuvälinepetoksista  910 (28 prosenttia) tehtiin ulkomailla. Maksuvälinepetoksia tuli ilmi aiempiin vuosiin verrattuna erityisen paljon elokuun 2015 ja elokuun 2016 välillä.

Ryöstöjä ilmoitettiin 800, mikä on 3,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 tammi-kesäkuussa. Ryöstöistä törkeitä oli 150. Kavalluksia ja törkeitä kavalluksia tuli ilmi  1 600, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 tammi-kesäkuun aikana.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 58 000, mikä on  3 500 tapausta (5,7 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-kesäkuussa. Törkeitä varkauksia kirjattiin  1 400, mikä on 8,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 2 400, mikä on 150 tapausta (5,9 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2016 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä tehtiin 22 000, mikä on 380 tapausta vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-kesäkuussa.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 2 650, mikä on 9,8 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 alussa. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt noin viidennekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2017 tammi-kesäkuun aikana ilmi 15 800, mikä on  860 tapausta (5,2 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 115. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi 24 700.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2017 tammi-kesäkuun aikana tietoon kaikkiaan 8 500, mikä on 0,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017 vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista noin 40 prosenttia oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 3 400, mikä on 5,6 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 alussa. Muut rattijuopumukset lisääntyivät 5,3 prosenttia. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 12 800, mikä on 3,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna tammi-kesäkuussa. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 3,8 prosenttia. Niitä tuli ilmi 600. Vajaat kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 7 800, mikä on 180 tapausta enemmän kuin vuoden 2016 alussa.

Identiteettivarkauksia kirjattiin 1 870, mikä on 230 tapausta (14 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2016 tammi-kesäkuussa. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 518 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia (RL 23:1-2, 11), liikennepakoja tieliikenteessä sekä muita liikennerikkomuksia tuli ilmi 181 900, mikä on  14 500 tapausta (7,4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2016 tammi-kesäkuussa. Näistä rikoksista ja rikkomuksista 130 400 oli nopeusrajoituksen rikkomisia. Nopeusrajoituksen rikkomiset vähenivät 5,9 prosenttia. Liikennerikosten ja -rikkomusten määrän lasku saattaa selittyä 1.12.2016 voimaan tulleella sakkolailla.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä huhti-, touko- ja kesäkuussa sekä tammi-kesäkuussa 2017 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Tammi-kesäkuu
2017 Muutos 2017 Muutos 2017 Muutos 2017 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 52 087 -13 590 49 755 -24 367 45 668 -24 977 364 784 -31 496
2) Rikoslakirikokset 33 670 -4 974 39 308 -4 104 36 403 -5 132 207 636 -20 905
3) Rikokset A-F 29 806 -4 499 35 031 -3 159 32 779 -4 434 184 748 -17 013
Murrot yhteensä 2 198 -504 2 678 -436 2 655 -226 13 818 -1 357
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 397 -135 594 -73 620 -23 2 651 -286
Ryöstö 116 -14 180 36 153 27 801 27
Vahingonteko 2 504 -268 3 227 -177 2 857 -303 15 774 -858
Tappo, murha ja surma 5 -2 7 4 7 -2 40 3
Pahoinpitely 2 690 -132 2 840 -211 2 698 13 16 238 -293
Raiskaus 97 -2 104 13 100 31 623 115
Rattijuopumus 1 448 18 1 634 -38 1 696 -26 8 515 54
Huumausainerikokset 2 053 7 2 140 30 2 354 208 12 807 436
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 1) 22 281 -9 091 14 724 -21 208 12 889 -20 543 180 036 -14 483
-nopeusrajoitusten rikkominen 2) 15 019 -8 082 7 125 -18 969 5 964 -18 921 130 401 -8 121
1) Sakkolaki uudistui 1.12.2016, mikä saattaa vaikuttaa etenkin liikennerikosten ja rikkomusten määrään.
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2017, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (305,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.7.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 2. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rpk/2017/02/rpk_2017_02_2017-07-13_tie_001_fi.html