Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.9.2018

Kotitalouksien nettovarallisuus kasvoi 14 miljardia euroa vuonna 2017

Kotitalouksilla oli rahoitusvaroja 302 miljardia euroa ja muita varoja 445 miljardia vuoden 2017 lopussa. Rahoitusvarat lisääntyivät 12 miljardilla eurolla vuoden aikana ja muut varat kasvoivat yhdeksän miljardia. Muista varoista eli reaalivaroista merkittävimpiä ovat asuinrakennukset ja maa. Kotitalouksien velat kasvoivat myös, yhteensä seitsemän miljardia euroa, niin että velkataso nousi 163 miljardiin. Kun rahoitusvaroista ja muista varoista vähennetään velat, saadaan kotitalouksien nettovarallisuudeksi 585 miljardia eroa. Nettovarallisuus kasvoi 14 miljardia euroa eli 2,5 prosenttia edellisvuodesta. Suurin osa kasvusta eli kahdeksan miljardia euroa syntyi rahoitusvarojen hallussapitovoitoista. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien rahoitusvarat ja velat, muut varat sekä nettovarat 2008–2017, mrd. euroa

Kotitalouksien rahoitusvarat ja velat, muut varat sekä nettovarat 2008–2017, mrd. euroa

Kotitalouksien nettovarat kasvaneet yhdeksän vuotta peräkkäin

Kotitalouksien nettovarallisuus on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2008 notkahduksen jälkeen. Vuoden 2017 nettovarallisuuden taso, 585 miljardia euroa, on 151 miljardia euroa korkeampi kuin vuonna 2008. Vuonna 2017 nettovarallisuutta kertyi lisää 14 miljardia euroa.

Kehitykseen on vaikuttanut niin rahoitusvarallisuuden kuin reaalivarallisuudenkin kasvu. Vuonna 2017 kokonaisvarallisuutta kasvattivat etenkin asuinrakennusten arvonnousu sekä osakesijoitusten suotuisa arvokehitys. Myös kotitalouksien velkakuorma on kasvanut joka vuosi, mutta rahoitus- ja reaalivarallisuuden kasvu on ollut velkaantumista nopeampaa.

Kotitalouksien suurimpana yksittäisenä rahoitussijoitusinstrumenttina jatkavat edelleen talletukset. Matalista koroista huolimatta kotitalouksien talletusten määrä kasvoi vuoden 2017 aikana lähes kolme miljardia euroa. Kotitalouksien rahoitusvaroja oli vuoden 2017 lopussa talletuksissa 86 miljardin euron edestä. Määrä vastasi yli 28 prosenttia kotitalouksien kaikista rahoitusvaroista. Aikaisempien vuosien tapaan kotitaloudet vetivät varojaan määräaikaistalletuksista samalla kun siirtokelpoiset talletukset lisääntyivät.

Kotitalouksien omistamien noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien yhteenlaskettu arvo oli 62 miljardia euroa eli noin 21 prosenttia kotitalouksien rahoitusvaroista. Kasvua edellisvuoden loppuun verrattuna kertyi viisi miljardia euroa. Kasvusta kolme miljardia tuli hallussapitovoitoista ja kaksi miljardia nettomääräisistä lisäsijoituksista.

Kotitalouksien velkaantumisaste nousi 2,6 prosenttiyksikköä

Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut vuositasolla miltei yhtäjaksoisesti vuodesta 1997 alkaen. Myös vuonna 2017 velkaantumisaste kasvoi asuntolainojen ja muiden lainavelkojen lisäännyttyä kuudella miljardilla eurolla. Kotitalouksilla oli lainavelkaa 148 miljardia euroa vuoden 2017 lopussa. Lainavelkojen kasvu nosti kotitalouksien velkaantumisastetta vuoden aikana 2,6 prosenttiyksiköllä 128,9 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat vuoden lopussa koko vuoden yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Kotitalouksien velkaantumisaste 1977–2017, lainavelka suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin

Kotitalouksien velkaantumisaste 1977–2017, lainavelka suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Henna Laasonen 029 551 3303, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (421,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 28.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2017/rtp_2017_2018-09-28_tie_001_fi.html