Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.9.2018

Hushållens nettoförmögenhet ökade med 14 miljarder euro år 2017

Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 302 miljarder euro och övriga tillgångar till 445 miljarder euro i slutet av år 2017. Under året ökade de finansiella tillgångarna med 12 miljarder euro och övriga tillgångar med nio miljarder euro. Av övriga tillgångar, dvs. av reala tillgångar, är byggnader och mark de mest betydande. Hushållens skulder ökade också, med total sju miljarder euro, så att skuldnivån steg till 163 miljarder euro. När man drar av skulderna från de finansiella tillgångarna och övriga tillgångar uppgår hushållens nettoförmögenhet till 585 miljarder euro. Nettoförmögenheten ökade med 14 miljarder euro, dvs. 2,5 procent från året innan. Största delen av ökningen, dvs. åtta miljarder euro, utgjordes av kapitalvinster på finansiella tillgångar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Hushållens finansiella tillgångar och skulder, övriga tillgångar samt nettotillgångar 2008–2017, miljarder euro

Hushållens finansiella tillgångar och skulder, övriga tillgångar samt nettotillgångar 2008–2017, miljarder euro

Hushållens nettotillgångar har ökat nio år i följd

Hushållens nettoförmögenhet har ökat oavbrutet efter svackan år 2008. Nettoförmögenheten, som uppgick till 585 miljarder euro år 2017, är 151 miljarder euro högre än år 2008. År 2017 ökade nettoförmögenheten med 14 miljarder euro.

På utvecklingen har inverkat ökningen av såväl den finansiella nettoförmögenheten som realförmögenheten. År 2017 ökade den totala förmögenheten i synnerhet av bostadsbyggnadernas värdestegring och den gynnsamma utvecklingen av värdet på aktieplaceringar. Också hushållens skuldbörda har ökat varje år, men ökningen av de finansiella och reala tillgångarna har varit snabbare än skuldsättningen.

Hushållens största enskilda finansiella placeringsinstrument är fortfarande insättningar. Trots låga räntor ökade hushållens insättningar under år 2017 med nästan tre miljarder euro. Hushållens finansiella tillgångar bestående av insättningar uppgick i slutet av år 2017 till 86 miljarder euro. Detta motsvarar över 28 procent av hushållens totala finansiella tillgångar. Liksom under tidigare år drog hushållen tillbaka sina tillgångar från tidsbundna insättningar samtidigt som de överförbara insättningarna visade en ökning.

Det totala värdet av hushållens innehav av noterade aktier och fondandelar uppgick till 62 miljarder euro, dvs. till omkring 21 procent av hushållens finansiella tillgångar. Ökningen jämfört med slutet av föregående år var fem miljarder euro. Av ökningen härrörde tre miljarder från kapitalvinster och två miljarder från tilläggsplaceringar netto.

Hushållens skuldsättningsgrad steg med 2,6 procentenheter

Hushållens skuldsättningsgrad har på årsnivå stigit nästan oavbrutet fr.o.m. år 1997. Också år 2017 ökade skuldsättningsgraden i och med att bostadslånen och övriga låneskulder ökat med 6 miljarder euro. Hushållens låneskulder uppgick till 148 miljarder euro i slutet av år 2017. Ökningen av låneskulderna gjorde att hushållens skuldsättningsgrad steg med 2,6 procentenheter under året till 128,9 procent. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av året sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under hela året.

Hushållens skuldsättningsgrad 1977–2017, låneskuld i förhållande till de disponibla inkomsterna

Hushållens skuldsättningsgrad 1977–2017, låneskuld i förhållande till de disponibla inkomsterna

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Henna Laasonen 029 551 3303, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (328,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2017/rtp_2017_2018-09-28_tie_001_sv.html