Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Fondandel

En placeringsfond är uppdelad i lika stora fondandelar som ger lika rätt i fondens egendom.

Fondbolag

Ett fondbolag (i regel ett aktiebolag) är ett bolag som bedriver placeringsfondsverksamhet.

Ett fondbolag sköter vanligen förvaltningen av flera olika fonder. För grundande av fondbolag krävs koncession av Finansinspektionen.

Numera kan fondbolag även erbjuda placeringsrådgivning och individuella förmögenhetsförvaltningstjänster.

Fondens värde

Fondens värde utgörs av marknadsvärdet av fondens placeringar med avdrag för eventuella skulder.

Nettoteckning av fondandelar

Antalet tecknade fondandelar i en fond minus antalet inlösta fondandelar under en bestämd tidrymd.

Placeringsfond

Ett fondbolag som sköter en placeringsfond samlar in medel från privatpersoner och juridiska personer och investerar dem i flera olika värdepapper, vilka utgör en placeringsfond.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placeringsfondernas och fondbolagens bokslut [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/srahy/kas_sv.html