Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

I placeringsfondernas och fondbolagens bokslutsstatistik publiceras fondernas och fondbolagens bokslut med noter.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placeringsfondernas och fondbolagens bokslut [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/srahy/meta_sv.html